Muəllif: Pərviz Cəbrayıl

Alimin yerində oturan qara pişik

Azı beş ildi onu tanıyıram. Tanıyıram deyəndə, yəni üzdən. Həmişə də elə bilmişəm, Bakı ruslarındandı. Ya da tatardı. Rus ona görə ki, “bomj” deyəndə öz-özünə adamın beynində bir rus canlanır. Dünyanın hər yerində səfil-sərgərdan, evsiz-eşiksiz, küçə sakinləri var, ancaq məhz “bomj” deyəndə xəyala rus gəlir. Hətta bizdə birinin pis görkəmini çatdırmaq istəyəndə belə deyirlər: “Zalım oğlu, rus bomjuna da oxşayır”.

Tam mətn
Muəllif: İsmayıl Umudlu

Elmlər Akademiyası necə olmalıdır?

Belə bir fikir doğulub ki, əgər Azərbaycan elminin gerçəkdən inkişafını istəyiriksə, bizim ölkədə bir elmi təsisat olaraq yeni bir Elmlər Akademiyasının və yeni bir tərzdə şəkillənməsinə, onda əsaslı funksional islahatlar aparılmasına böyük bir ehtiyac var. Bunun zamanı gəlmişdir və gecikmək ölkənin intellektual inkişafına ziyan gətirə bilər. Bir qurum olaraq…

Tam mətn