Muəllif:

Təhsil kreditləri layihəsi niyə düyünə düşüb?

Ali təhsil almaq istəyi əlbəttə yaxşı tendensiyadır. Lakin bu hər kəsə nəsib olmur — ya maddi durum, ya da qəbulda toplanan bal icazə vermir. Əksər hallarda bu səbəbdən istədikləri ixtisas üzrə deyil, ödəniş tarifi daha aşağı olan ixtisas üzrə oxumalı olurlar. Məsələyə təkcə imtahan nəticələri aspektindən yanaşmaq olmaz. Eyni ixtisaslar üzrə ayrı-ayrı universitetlərdə ödəniş haqqı fərqlidir. Həm də təhsilin daha keyfiyyətli olduğu özəl universitetlərdə oxumaq istəyənlər də var ki, bu arzusunu maddi sıxıntılara görə həyata keçirə bilmirlər. Bundan əlavə, ikinci təhsil pulludur.
Təhsilə xərclənən pul — gələcəyə yatırılmış investisiyadır. Yəni bu işdə pula qənaət etməyə dəyməz. Bu, insan kapitalına sərmayə qoyuluşudur. Odur ki, kreditlə təhsil almaq dünyada geniş yayılan variantdır. Bəzi ölkələrdə dövlətin təhsil kreditlərini genişləndirməkdə maraqlı olması, güzəştlər tətbiq etməsi hətta maliyyə qurumlarının bu istiqamətdə ixtisaslaşmasına gətirib çıxarıb. Azərbaycana gəlincə, hazırda çox az sayda bank tələbələr üçün kredit paketləri təklif edir. Onların kredit şərtləri isə borca ehtiyacı olan tələbələrin real imkanına uyğun gəlmir.
Pullu təhsil alanların çox olduğunu nəzərə alsaq, daha çox müştərinin məhz təhsil haqqını ödəmək üçün kredit götürdüyünü əminliklə söyləmək olar, beləliklə bir sıra banklar «nağd pul kreditləri» ilə bunu kompensasiya edir. Amma məsələ bundadır ki, onların faiz dərəcələri daha yüksəkdir. Qarşıdan qəbul imtahanların gəlir və belə bir kredit almaq istəyi ilə banka üz tutanların artacağını gözləmək olar.
Reallıq odur ki, bankların təklif etdiyi təhsil kreditinin müddəti çox qısa, cəmi 1 il, faiz dərəcəsi isə çox yüksək — 26% təşkil edir. Lakin Mərkəzi Bankın bu günlərdə açıqladığı rəqəmlərə əsasən, kredit faizləri daha yüksəkdir. Belə ki, qurum ölkənin kommersiya banklarından bütün kreditlər üzrə faktik illik faiz dərəcəsinin (FİFD) hesablanmasını və kredit müqavilələrində, bütün reklam vəsaitlərində, aparılan reklam kampaniyalarında, internet resurslarında açıqlanmasını tələb edib. Artıq bir sıra banklar FİFD-i — kreditin əsas məbləği üzrə ödənişləri, kredit üzrə faizləri, kreditə görə komissiya haqqını, kredit hesabının açılması və aparılması (xidmət olunması) ilə bağlı xərcləri, o cümlədən kreditin nağdlaşdırılması xərclərini, təminatın (girovun) saxlanılması ilə bağlı xərcləri (tətbiq olunduqda), müqavilədə əks olunmuş sığorta və təminatın qiymətləndirilmə xərclərini (tətbiq olunduqda və belə xidmətlər bankın müəyyən etdiyi şəxslər tərəfindən həyata keçirildikdə), hər bir fərdi kredit üzrə bankın tətbiq etdiyi digər inzibati xərclər kimi bütün xərc və ödənişləri açıqlamağa başlayıb və bəzilərində bu göstərici kredit növündən və müddətindən asılı olaraq illik 40%, 50%, hətta 60%-dən yüksəkdir…
Yəni övladının təhsil haqqını ödəmək üçün bankdan 2700 manat kredit götürən valideyn bir il ərzində minimum həmin məbləğin 40 faizi — təxminən 1100 manat həcmində artıq pul ödəməlidir. Bu isə 4 ildə 4400 manat artıq pul deməkdir. Üstəlik, həmin krediti almaqdan ötrü ödəniş qabiliyyətli fiziki şəxsin zaminliyi tələb olunur. Ümumiyyətlə, bu kreditlərin şərtləri çox ağır olduğundan, aztəminatlı təbəqələr üçün əlçatan deyil və bir sıra hallarda isə belə yüksək faizlə kredit alanlar onu ödəyə bilmirlər.
Mütəxəssislərə görə, təhsil kreditləri haqqında müvafiq qanunun qəbulu və işlək mexanizmini formalaşdırmaqla onun sistemli şəkildə həyata keçirilməsi vacibdir.
Əli Məsimli: «Təhsil kreditləri maksimum 5 faiz dərəcəsi ilə verilməlidir»

«Təhsil kreditləri haqqında» qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim olunub. Müəllifləri millət vəkilləri Əli Məsimli və Vahid Əhmədovdur. Layihə İqtisadi siyasət komitəsində müzakirə olunub. Bu qanun qəbul olunarsa, ödənişli təhsil alan tələbələrə güzəştli kreditlər veriləcək.
Lakin ekspert Qubad İbadoğlu APA-ya açıqlamasında bu qanunun tətbiqinin böyük risk olduğunu deyir və ən böyük riski təhsil sistemi ilə əmək bazarı arasında birbaşa əlaqənin olmamasında görür. İbadoğlu bu kreditlərin verilməsində ən böyük çətinliyin isə tələbələrin universiteti bitirdikdən sonra təyinat almaması olduğunu düşünür.
Parlamentin Elm və təhsil komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev isə hesab edir ki, bununla bağlı ayrıca qanun qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur: «Bu məsələ «Təhsil haqqında» qanunda yer alıb. Həmin qanunda müvafiq maddələrə bəzi dəyişikliklər etməklə bu məsələni həll etmək olar».
Layihənin həmmüəllifi Ə.Məsimlinin sözlərinə görə, burada təhsil kreditləri üzrə bütün şərtlər aydın əksini tapıb:
«Bir sıra ölkələrdə banklar təhsil haqqını tam, digərləri isə qismən ödəyir. Bu qanun layihəsində göstərilir ki, təhsil kreditlərinin məbləği borcalanın birbaşa təhsil haqqının və təhsillə bağlı digər xərclərinin tam ödənilməsi üçün yetərli olmalıdır. Təhsil kreditlərinin birbaşa təhsillə bağlı hissəsinin illik məbləği borcalanın əsas təhsil xərcləri məbləğindən, əlaqədar təhsil xərclərinin məbləği isə orta aylıq kirayə xərcləri və hər il yaşayış minimumunun 2 misli, yəni 2012-ci ildə qüvvədə olan 108 manatın 2 misli kimi 216 manat səviyyəsində ola bilər.
Layihənin tələblərinə görə, kommersiya xarakterli təhsil kreditləri maksimum 5 faiz dərəcəsi ilə verilməlidir. Bu faiz dərəcəsi həm postsovet məkanına aid ölkələrin daha çox tətbiq etdiyi dərəcədən xeyli aşağı, həm inkişaf etmiş ölkələrin (ABŞ-da 4-8%, Böyük Britaniya və İsveçdə — inflyasiyaya uyğun səviyyədə) tətbiq etdiyi orta statistik göstəriciyə yaxın, həm də MDB məkanında, məsələn, Rusiyanın Əmanət Bankı tərəfindən güzəştlə verilən təhsil kreditləri faizi (5,06%) dərəcəsinə, xüsusən də Azərbaycanda sahibkarlara verilən güzəştli kreditlərin faiz dərəcəsinə (6%) uyğundur. Sosial xarakterli təhsil kreditlərinə görə isə faiz tutulmaması təklif olunur. Bu prinsip Almaniya və bir sıra digər ölkələrdə də tətbiq olunur. Hazırda optimal faiz variantını tapmaq istiqamətində təkliflər üzərində iş aparırıq».
Təhsil Kreditləri Fondu yaradılmalıdır

Layihədə təhsil kreditlərinin iki variantda — Təhsil Kreditləri Fondu və müvəkkil banklar vasitəsilə verilməsi nəzərdə tutulur. Hər iki variantda kreditin verilmə və qaytarılma mexanizmi eynidir. Təhsil kreditlərinin qaytarılması müddəti hər bir ölkənin spesifikliyindən və digər şərtlərdən asılı olaraq müxtəlifdir. Praktikada 7 ildən (Moldova) 10 ilə qədər (Almaniya, Latviya) müddət daha çox tətbiq olunur. Krediti 15 ilə (Qazaxıstan) və 10-30 ilə (ABŞ) qədər müddətə verən ölkələr də var. Ə.Məsimlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda orta əmək haqqı ilə təhsil haqqı arasında böyük fərqin hələ xeyli müddət qalacağı, Azərbaycan gənclərinin xeyli hissəsinin mənzil probleminin olduğu və sair bu kimi amillər nəzərə alınaraq, layihədə təhsil kreditlərini qaytarmağın Azərbaycan gənci, gənc ailələr üçün əlavə ağır yükə çevrilməməsi variantına üstünlük verilib. Belə ki, həm kommersiya, həm də sosial xarakterli təhsil kreditlərinin 20 ildən çox olmayan müddətdə qaytarılması nəzərdə tutulur: «Layihədə bir sıra güzəştli məqamlar da əksini tapıb. Belə ki, təhsil krediti alan şəxs müvəkkil bankdan aldığı krediti və ona hesablanmış faizi təhsil müddəti bitdikdən sonra 2 il möhlət verilməklə, təhsil kreditləri müqaviləsində nəzərdə tutulmuş qaydada qaytarır. Kreditin qaytarılmağa başlanıldığı birinci il ərzində onun aylıq məbləği borc alanın məcmu aylıq gəlirinin 20 faizindən çox ola bilməz. Borcalan şəxs hərbi xidmətdə olduğu müddətdə aldığı krediti və ona hesablanmış faizi ödəməkdən azad edilir. Bundan ötrü borcalan hərbi xidmətdə olması faktını təsdiq edən sənədi müvəkkil banka təqdim etməlidir. Borcalan analıq məzuniyyətində, akademik məzuniyyətdə olduğu və ağır xəstə olduğu təsdiq edildiyi müddətdə ona kredit ödənilməsində əlavə möhlət verilir. Bütün bunlarla yanaşı, layihədə təklif olunur ki, təhsil kreditlərini borcalanın əvəzinə, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, onun işlədiyi müəssisə və təşkilat da qaytara bilər».
Təhsil kreditlərinə dövlət dəstəyi də ola bilər

Qanun layihəsində təhsil kreditləri alana hazırda bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda tətbiq edildiyi kimi, üçüncü şəxsin zəmanəti nəzərdə tutulmur. Əsas zəmanət borcalanın təhsili başa vurduqdan sonra işə başlayarkən alacağı gələcək əmək haqqı və təbii ki, təhsildə əla nəticələrdir ki, bu zaman dövlətin tətbiq etdiyi güzəştlər işə düşür:
«Ona görə də layihədə təhsil kreditlərinə dövlət dəstəyi məsələsinə geniş yer verilib. Dövlət dəstəyinin bu məqsədlə büdcədə nəzərdə tutulan pul vəsaiti hesabına müvəkkil banka kredit resurslarının verilməsi və bu qanunun tələblərinə müvafiq surətdə sosial kredit üzrə borcun silinməsi, eləcə də kommersiya xarakterli kreditlər üzrə faiz ödənişlərinin həyata keçirilməsi yolu ilə reallaşdırılması nəzərdə tutulub.
Dövlət təhsil kreditlərinə öz dəstəyini həyata keçirməkdən ötrü hər il büdcədən vəsait ayırmalı, eləcə də ayrılan kreditlərin risklərini və faizlərinin bir hissəsinin ödənilməsini öz üzərinə götürməlidir. Burada müəyyən variantlar tətbiq oluna bilər. Bütün bunlar maddi vəziyyətin ağırlığı ucbatından təhsildən kənarda qalan bütün gənclərimiz üçün ali təhsili əlçatan edərdi».

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5Звёзд: 6Звёзд: 7Звёзд: 8Звёзд: 9Звёзд: 10
Oxunma sayı: 242