Muəllif: İsmayıl Umudlu

Məmmədhəsən Baharlıdan «Molla Nəsrəddin» hədiyyəsi

Ölümdən sonra da hədiyyə vermək olarmış. İstiqlal mücahidi, tarixşi alim Məmmədhəsən Baharlıdan «Molla Nəsrəddin» dərgisinin nadir toplusundan ibarət nadir hədiyyəsi indi ünvana yetişib. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə “Molla Nəsrəddin” jurnalının nadir sayları onun adından hədiyyə olunub. Azərbaycan MEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə “Molla Nəsrəddin”in nadir saylarını ABŞ-da yasayan və…

Tam mətn