By: Mehparə Rəhimqızı

Qorxularımız

İnsan çox möhtəşəm məxluqdur, sevincləri, kədərləri, arzuları, gündəlik planları, işi, maşını, evi və daha nələri var. Maddi olanları təsdiq edən sənədləri də var. Var da, amma bəzilərinə bunlar mənasız gəlir, çünki bütün bu olanların bir qara qəpiyə dəymədiyini anladan, hərdən xatırladan  duyğu da var — qorxular. Amma bu qorxular  evsiz, işsiz, paltarsız qalmaq, ac və sərgərdan olmaq kimi qorxulardan deyil. Bu qorxular bambaşqadır. Bu haqda bir az sonra danışacam.

Erik Satinin kompozisiyalarını dinləyirəm, çox həzindirlər, bu anlarda, yazını yaza-yaza dinlədiyim isə mənə laylanı xatırladır. Layla beşik nəğməsidir, sanki bu dünyaya gələn insana hər şeydən öncə gözəl olanları anladırıq, onsuz da böyüdükcə yaxşı olmayanları özü görəcək deyə. Bu musiqidə isə hər ikisi var: yumşaq, həzin olanlar da, sərt, acılı olanlar da.

Sonra böyüyürük və bir gün:”Mən başqa çay axtarıram, insanın həyatından ölümü yuyub aparan çay”,- deyə naməlum yolçu kədərlə pıçıldadı...Bunu Borxes deyib, obrazının dili ilə. Amma bizim də ürəyimizdən keçir, zaman-zaman ölümün çarəsini axtarırıq, əsrlərcə yaşı olan ölümsüzlük iksirlərinin sirrini tapmağa çalışırıq.

Borxes də ölümsüzlüyü  axtarır və nəhayətində anladığı mənadan dəhşətə gəlir:”Əslində insandan başqa bütün canlılar ölümsüzdürlər. Çünki onların ölüm haqqında təsəvvürləri yoxdur. Özünü ölümsüz hiss etmək isə həm ilahi duyğudur, həm də dəhşətdir, ağlasığmaz bir şeydir”. Ölümsüzlər şəhərini tapırsan və başa düşürsən ki, əbədi, ölümsüz olan şəhərdir, insanın yaratdıqlarıdır, insan isə ölümsüz deyil.

Borxes deyir:”Ölüm (yaxud ölümün daim xatırlanması) insanların ürəyini ülvi hisslərlə doldurur, həyatı qiymətli nemətə çevirir”.

İnsanın ölümsüz olması qədər, ölümlü olması da ağlasığmazdır, bir gün bu dünyada olmamaq, yox olmaq, heçliyə qarışmaq hissi də çox dəhşətlidir. Bu, bayaq dediyim qorxularımızdan biridir. İnsanın fani olması və bu duyğu qarşısında hər kəsin eyni dərəcədə aciz olması. Amma vicdansız, saxtakar biri ilə, düşünən, dürüst, arzularla yaşayan xeyirxah birinin də fani olmağı ölümü müəmmaya çevirər, anlamazsan bu gedişi.

Bəzən insan elə duyğular,  düşüncələr yaşayır ki, onları adi cümlələrlə, normal obrazla ifadə etmək olmur. Çünki normal ifadələr belə düşüncələrə ya dar gəlir, ya da geniş olur, odur ki, onları ifadə etmək, göstərmək üçün bir qədər qeyri-adi obrazlar, ifadələr yaratmaq lazım gəlir. Borxesin Alefi kimi. Diametri iki-üç santimetr olan parlaq kürəciyə bütün kainatı yerləşdirəcək qədər qeyri-adi obraz  kimi. Bu kürəcik sadəcə obraz deyil, həm də yazıçını anlamaq üçün bir vasitədir. Bəlkə də adi sözlərlə də bu fikirləri deyə bilərdi, amma o zaman fikirlər bu qədər təsiredici olmayacaqdı, bu qədər duyğularımıza təsir etməyəcəkdi. Bunu qeyri-adi adlandırmaq olar, lakin düşüncə üçün bunun əhəmiyyəti  yoxdur. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir, insan iddia edə ki,  yalnız dil qaydalarını , qrammatikanı əla bilən biri ən mükəmməl əsər yarada bilər. Amma fikir sadəcə sözlərdən, işarələrdən, onların düzülüşündən ibarət deyil. Fikir mənalardan, obrazlardan ibarətdir, əgər obrazı, mənanı yarada bilməsək, o zaman dili əla bilmək heç nəyə yaramır. Borxesin,  Karlosun zirzəmisində Alefə baxıb xatırladıqlarını oxuduqca, mən də sanki kəndimizi, tərk etdiyimiz evimizi, o evlə bağlı, orda yaşadığımız günlərlə, insanlarla bağlı xatirələri xatırlayırdım və nələri itirməyə və unutmağa məhkum edildiyimizi anladıqca dəhşətə gəlirdim… Sevdiklərini , sənə doğma olan hər şeyi itirmək qorxusu da dəhşətli qorxudur.

Can Yüceldən  oxuyuram:“Ah be dünya, sen dönüyorsun onu anladık da bu insanlar senden daha hızlı dönüyor hem de ortada heç bir yörünge (orbit-M.R) yokken”.

Başqa bir fikri, çox maraqlıdır:”Küçükken annem, yerde ekmek görünce yüksege koy kuşlar yer derdi. Sevdiklerimizi hep yüksekte tuttuk, acaba kuşlar mı yedi?”

Can Yücel bir qorxudan bəhs edər şerlərində, yalnızlıq qorxusundan. Bu boyda dünyada yalnız qalmaq acı verər insana, amma çarəsi yoxdur. “Kiminə görə peşmanlıq, kiminə görə yanlışlıq. Sən nə deyirsən de, dünya öylə bir yer ki, hər gözəlliyin sonu sadəcə yalnızlıq…” Can Yücel

Bu sıraya Rey Bredberini də əlavə edərdim, o da qəribə obrazlar yaradıb, qəribə azrularla yaşayan insanları tanıdıb bizə  “Məzuniyyət”dəki və digər əsərlərindəki kimi. Rey Bredberini hörmətli Elçin Şıxlının  “Çiskin” yazısından tanımışdım və tanıdığıma da çox şad olmuşdum.

Hərdən insanlara sual vermək istəyirsən, yaxud da sən düşündüyün vəziyyətə düşsəydilər necə qərar verərdilər? Rey Bredberi də qeyr-adi vəziyyətlər yaratmaqla, məhz insanların diqqətini hamımız üçün  vacib olan məqamlara yönəltmək istəyib. Əgər, hər şeydən bezib, bu dünyada insanların olmadığı bir gün yaşasaydın, doğrudanmı özünü xoşbəxt hiss edərdin?

Salvador Dalini bəyənmirəm desəm, yəqin heç kim inciməz. Səbəbi odur ki, Tanrının yaratdığı ən möhtəşəm varlığı — insanı  ələ salmağı  sənətkarlıq adlandıra bilmərəm. Etikadan, ədəbdən kənar istənilən “yaradıcılığı” bəyənmirəm. Onun rəsmlərində təsvirlər qeyri-adi olsa da, özünün bir neçə tablosuna yazdığı izahları oxudum, əslində ifadə etdiyi məna çox bəsitmiş. Hər halda mən belə düşünürəm.

Yaradıcı insanlar əslində bu qorxuları təsvir və ifadə etməyi bacaran insanlardır. Sanki bu qorxulardan qurtarmaq üçün müxtəlif ifadə vasitələri taparlar, duyğularını, düşüncələrini dilə gətirərlər. Kimisi şeir yazar, kimiləri roman, hekayə, kimiləri rəsmləri ilə ürəkərimizə, duyğularımıza xitab edərlər, bizi də xəbərdar edərlər. Amma qorxularından qurtulmaq istərkən, bəziləri hisslərinə zəif düşmüş, hisslərinə yenilmiş, nəfsinə təslim olaraq, içkinin, siqaretin əsirinə çevrilmişlər. Düşüncədə yaratdıqları, ifadə etdikləri qeyri-adiliyi, bu zərərli “vasitlərdə” axtarsalar da tapa bilməmişlər.

P.S. Son olaraq, Borxesi, Can Yüceli, Erik Satini mənə tanıtdığı üçün İbrahim Nəbioğluna və Bredberini kəşfimə görə Elçin Şıxlıya minnətdar olduğumu qeyd edirəm.

Mingəçevir şəhəri, 14 avqust 2017

read more
By: Ramin Deko

Çayxana, karxana, yasxana…

O, hər gün səhər günəş dənizin bir addımlığında olan yaşadığı kinoklubu işıqlandırmamış tərk edər bir də qəbiristanlığın arxasındakı təpədə batanda qayıdar. Heç zaman günəşin doğuluşuna şahidlik edə bilməyib. Bir tikə çörək üçün bütün günü min yola əl atan, hər sahədə çalışan kimisi üçün molla olan, kimisi üçün usta sayılan, kimisinə görə də çayçı adlanan beli bükük, vaxtından tez qocalanan bu adam məktəbi də yazı-pozunu öyrənənə qədər oxuyub. İndi övladı onun yolunu gedir. Arzulamasa da, buna məhkumdu. Necə ki, dəftər-qələmi tez yerə qoyub atasına kömək etməyə başladı, eləcə də oğlu eyni işi görür. Bu minvalla ata oğula, oğul nəvəyə estafeti — yaşamaq uğrunda savaşı ötürür, öyrədir.

***

O, yaşamaq, ailəsinin ac qalmaması üçün çayxana işlədir, fəhlələlik edir, hasar hörür, ev təmir edir, həyət-bacaları təmizləyir, daş karxanasında işləyir, ölünü yerdən qaldırır, məclis aparır, Quran oxuyur. Hamı həsəd aparır, hərşeyşünaslığına paxıllıq edir. Kənddə hərbi xidməti başa vurub iş tapa bilməyən onlarla gənc onun yerində olmağa çalışır. Amma heç kəs onun yaşadığı talenin, çəkdiyi əzabın, iztirabın onda birini cansız bədənlərində hiss etməyib. Sadəcə kənardan baxıb paxıllıq edirlər.

***

Səhərlər çayxanaya gedir gecədən qalan tör-töküntüləri yığışdırır, toz və şirə basmış qəndqabılarını təmizləyir, stulları beşlik formasında dəyirmi masaların ətrafında düzür, sonra yaxınlıqdakı bulaqdan iri qabları suyla doldurub oğlunun gəlməsini gözləyir. Günəş yaşadığı kinoklubun işıqlandırandan sonra övladı yanına gələr çayxananı ona təhvil verib başqa iş dalınca gedər. Günə belə başlayar.

Əgər gecədən sifariş alıbsa həmin adamın qapısına gedər həyət-bacanı səhmana salar, hörgü işlərini yapar, olmazsa, donqarlanmış beli onu ağrıtmazsa karxanaya yollanıb daş atar. Ağrıları güc gələrsə qəbiristanlığa gedib ölüsünə yasin oxutduranların yolunu gözləyər.

O, yaşamaq üçün mücadilə aparır. Həyatını — gəncliyini, sağlamlığını karxanada iri daşları qaldırmaqla, həyət-bacaları təmizləməklə, hasar hörərkən həm ustalıq, həm də fəhləlik edərək itirib.

Oğluna isə heç bir yol göstərmir. Başqa bir sənətin qulpundan yapışmağı öyrədə bilmir. Çünki işləməsələlər, övladı ona kömək eləməsə ac qalarlar.

***

Hamı ona iş gördürür. Çünki kənddə ondan ucuz iş görən adam yoxdu. Bütün işləri ona buyururlar. Uşaq kimi hər yerə qaçır. Hətta oğlundan kiçik olan işlədiyi evin sahibinin uşağı belə əmr verə bilir. O isə belə də olmalıymış kimi hər yana yüyürür. Nə etsin? Vaxtıyla atası da bu yolu gedib. İndi də o davam etdirir. Atasından öyrəndiyi hörgünü, quran oxumağı, daş yonmağı yəqin illər ötdükcə oğluna da aşılayacaq. Hələlik çayxana işlətməyi ona öyrədir. Qapısında iri kağıza əyri-üyrü hərflərlə yazdığı «Çay evi»ni ona həvalə edib.

Məktəb isə… Onsuz da onun da, atasının da oxuduğu təhsil ocağını söküb yerində restoran, min bir xırdavat satılan dükan, şadlıq evi tikilib. Yeni inşa edilən məktəb isə kəndin o biri başındadı — onların yaşadığı kinoklubdan xeyli uzaqda yerləşir. İşlətdikləri çayxanaya yol bir addımlıqdı, məscidin yanındadı. O məscid ki, ona yox deməməyi öyrədib. İndi çətin də olsa yaşayır, amma bir kimsənin «bu işi bacararsan?» sualına yox deməyib. Məktəbdən isə ona yalnız xatirələr, bir də nisyə çay içənlərin adlarının yazmağı öyrənmək qalıb…

 

read more
By: İbrahim Nəbioğlu

BİZİM MİDASLAR VƏ YA SÜNİ İNTELLEKT

İncildəki rəvayətlərə görə Yer üzündəki sonuncu müharibə “Armageddon”da baş verəcək. Xristianlıqda Apokalipsis “Dünyanın sonu”“Qiyamət günü” ilə sinonimdir. Armageddon fəlsəfə və ədəbiyyatda bütün müharibələrə son verəcək olan Xeyirlə Şər arasındakı axırıncı savaşdır. Bu savaşdan sonra bütün canlılar kainatdan silinəcək və “daşüstə daş qalmayacaq”.

Apokalipsisin 3-cü Dünya müharibəsi, nüvə bombasının partladılması, nəhəng bir meteoritin Yer kürəsinə çarpması və b. səbəblərdən gələcəyi təxmin edilir. Tarix verənlər belə var. Nostradamus, məsələn, 3537-ci il deyir. Onun kəhanətləri daha çox qəbul gördüyü üçün “təhlükə tam-tamlarını” çalmağın vaxtı gəlib. Son yüzilliklərdə elmi-texniki yeniliklər, inqilabi ixtiralar orta hesabla hər 25 ildə bir olurdusa, indiki dövrdə bircə ilə baş verir. Hər şey elə sürətlə inkişaf edib yenilənir ki, onlara yetişmək imkansız olub. Bütün bunlar Qiyamət gününə yeni yanaşma və təxminlər gətirir. Funksional proqramlaşdırmanın banisi, görkəmli informatika mütəxəssisi Con Makkarti 1956-da Süni İntellekt (Sİ) kəlməsini ilk dəfə tələffüz edəndə bəşəriyyətin buna belə tez çatacağını təxmin edə bilməmişdi…

Zəmanəmizin “İki Dahi Çocuğu”İlon MaskMark Zukerberg də Apokalipsis ssenarilərinə qoşulublar. Dünyanın iki ən böyük düşünən beyni “Dünyanın sonu” ilə bağlı fərqli fikirlər yürüdürlər. Mask Sİ-in bəşəriyyətin sonuna çıxacağını, onu məhv edəcəyini deyir. O, Qiyamətin ehtimalı yüksək bir ssenari olduğunu və dövlətlərin təcili tədbirlər almasını tələb edir.

“Chatbot”lar insanı imitasiya edən proqramlardır, insanla onun anlaya biləcəyi dildə danışa bilirlər. İlon Mask hansısa bir “chatbot”un uydurduğu yalan bir xəbərlə dünya müharibəsinin başlanacağından ehtiyat edir.

Bazar dəyəri 497 milyard (!) dollara yüksəlmiş “Facebook”un qurucusu Zukerberg Maskın fikirlərini məsuliyyətsiz adlandırıb və Sİ-in insanların gələcəyini asanlaşdıracağını söyləyir. “SpaceX”, “Hyperloop”, “Tesla” kimi layihələrin müəllifi isə opponentinin Sİ haqda kasad bilgiyə malik olduğunu bəyan edib.

İki dahinin söz duelindən cəmi 3-4 gün sonra dünyanı lərzəyə salan qeyri-adi bir hadisə baş verdi. Facebook rəhbərliyi özünün süni intellekt sistemini söndürməyə məcbur oldu. Buna səbəb robotların öz aralarında ingilis dilində deyil, indiyə qədər mövcud olmayan yeni bir dildə danışmağa başlamalarıdır.

Robotların insanın anlamadığı bir dildə ünsiyyət qurmaları onları tamamən müstəqil edir və mütəxəssislərin nəzarətindən çıxmağa səbəb olur. Terminator, Matrix kimi filmlərdə gördüklərimiz həqiqət oldu. Bu da Dünyanın başqa bir formata keçməsinin ilk siqnallarıdır. Bəli, robotlar öz dillərini yaradırlar. “Chatbot”ların bu başqaldırışı İlon Maskın tərəddüd və əndişələrində nə qədər haqlı olduğunu göstərdi.

* * * * *

Şərab və üzümçülük Tanrısı Dionis müəllimi Silenin itməsindən sarsılır, onu tapana böyük mükafat vəd edir. İçkiyə düşkün olan Silen sərxoş olub Frigya meşələrində sızıb 14 gün yatır. Frigya kralı Midas Sileni tapır, ona diqqət və qayğı göstərir. Dionis itmiş müəllimini tapmağın qarşılığında Midasdan nə istədiyini soruşur. Çox zəngin olmasına baxmayaraq gözü var-dövlətə doymayan Midas toxunduğu hər şeyin qızıla dönməsini istəyir. Dionis onun bu istəyini yerinə yetirir. Midasın toxunduğu hər şey qızıla çevrilir – qızını qucaqlayır, qızı altuna dönür, yemək istəyir, əlinə aldığı qızıl olur. Ac qalıb öləcək qorxusu ilə gedib Dionisin ayaqlarına yıxılır, bu “qabiliyyətindən” imtina edir. Dionis Midasa rəhm edir.

Bizim bəzi məmurlar pula hərisliyi, var-dövlət düşkünlüyü ilə necə də Midasa bənzəyirlər. Sadəcə olaraq əgər Midasın toxunduğu hər şey qızıla çevrilirdisə, bunların əlləri nəyə dəysə …a dönür. Çəkilən yollar qısa zaman içində sıradan çıxır, açdıqları fabriklər pas atır, böyütdükləri övladlar isə potensial cani olurlar.

Dionis isə Midasa rəhm edir.

Bizim “Midaslardan” birinin nəvəsinin qarajında ümumi dəyəri 3 milyon dollar olan avtomobil parkı aşkarlanıb. Bu pula istedadlı riyaziyyatçı tələbələri seçib əməllicə təqaüd vermək, onları, məsələn, elə Süni İntellektlə bağlı müxtəlif beynəlxalq layihələrə yönləndirmək olardı. Amma bizim “Midasların” Süni İntellekt bir yana, heç öz intellektləri varmı görəsən?..

Dionis isə Midasa rəhm edir.

Elmi-tədqiqat institutlarında çalışan fədakar alimlərimizin 300 manat aldıqları bir vaxtda güləşçiləri 2 min manat maaşa bağlamaq fəlakətdir. Bizim Qiyamət günümüz də elə burdan başlayacaq.

Beyinlə görüləcək işi başqa orqanlara buraxmaq olmaz…

Bizim güləşçilər qədər maaş alan Amerikadakı gənc alimlər və Silikon vadisinin araşdırmaçıları isə Bəşəriyyətin sabahı naminə möhtəşəm layihələr üzərində çalışırlar. Bunlardan biri də elə media ilə bağlıdır.

“New York Times” və “Associated Press” kimi nəhəg media quruluşlarında gündəlik xəbərləri artıq süni intellekt dəstəkli robotlar hazırlayırlar. Bu sahəyə astronomik sərmaye qoyulmağa başlanıb. Google özünün RADAR layihəsi ilə mediada yeni eranın qapısını açmaq üzrədir. Düşünə bilirsizmi, qəzet oxuyursan və oxuduğun insan tərəfindən deyil, robot tərəfindən yazılıb. Görün indi Dünya hara gedir, biz hardayıq. Amma nə olursa olsun, bu yeniliklər gəlib bizə də çatacaq. Görüm robot-jurnalistlər də ev tələb edəcəklərmi?…

Özünü oxumuş və ağıllı sayan biri dünən deyir ki, 8-ci sinifdə oxuyan oğlumu jurnalist edəcəm, çünki heç olmasa evi olacaq. “İntellektini yeyim” dedim…

nebioglu.i@gmail.com

www.twitter.com/ibrahimnebioglu

read more
By: Qulu Məhərrəmli

Rusiyadan necə qorunmalı?

Müstəqil Azərbaycanın sabahını düşünən, onun varlığı üçün ürəyi döyünən hər kəsin beynini  bu sual məşğul edir. Neçə illərdir ki, bu narahat sual özünü və milli istiqlalın nə demək olduğunu dərk edən,  sahib olduğumuz müstəqillikdən qürur duyan hər kəsin içində mürgüləyir. Elə ki, dünyada və bölgədə naqolay hadisələr başlayır, Moskvanın sərt gedişləri üzə çıxır, o zaman həmin əbədi sual da qıvrılıb oyanır və cavab axtarışları başlanır.

Bu günlər dünyanın siyasi temperaturu yenə kəlləçarxa qalxıb. ABŞ konqresi və ardınca Avropa təşkilatları Rusiyaya qarşı sanksiyalara güc verir, Vaşinqtonla Moskva arasında hələlik diplomatiya sahəsində soyuq küləklər əsir, NATO qulağımızın dibində Ermənistanın da iştirak etdiyi təlimlər keçirir, Rusiyayla Ermənistan müştərək qoşunlar yaradır və hər gün cəbhə bölgəsindən də həyəcanlı xəbərlər alınır…

*  *  *

Belə mürəkkəb hərbi-siyasi şəraitdə bəziləri Azərbaycanın Rusiyaya münasibətdə yeritdiyi xarici siyasətin yanlış olduğunu iddia edir, təxminən Gürcüstan kimi sərt davranışa çağırır. Əlbəttə, yaxşı avazdır, amma oxunan Quran olsa. Bəli, hər kim olursa-olsun, hərəkəti ölkənin suverenliyinə təhlükə yaradırsa, onunla mütləq sərt dildə danışılmalıdır. Çünki öz heysiyyətini qorumayan dövlətə heç kim hörmət etməz. Amma strateji planda Moskva ilə münasibətlərdə yumşaq və ehtiyatlı davranışı mövcud reallıq və geosiyasi gəzişmələr diqtə edir. Əsas məsələ onsuz da dünyanın sevmədiyi, öcəşkən, davakar, həm də yaralı ayı kimi görünən Rusiyanı boş yerə qıcıqlandırmamaq və gözlənilən təhlükələri aradan qaldırmaqdır. Xarici siyasətin risklər və macəraçılıq üzərində qurulması qarşısıalınmaz fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Bu mənada Azərbaycanın şimal qonşusuna yönəli siyasətinin məqsəd və mənası anlaşılandır.

Təbii ki, Azərbaycanın davranışını Moskvada da diqqətlə izləyir, təhlil edir və əsasən adekvat reaksiyalar verirlər.  Məsələn, xarici siyasətin resurslarından biri budur ki, məqsədə çatmaq naminə kəskin davranışlar (tutaq ki, hərbi müdaxilə) üçün şərait yoxdursa “yumşaq siyasət” taktikası tətbiq olunur. Yəni marağın olan ölkələrdə müxtəlif formalarda dayaq qrupları yaradır və tərəfdarlar toplayırsan. Sonra da tədricən siyasi-ideoloji iş aparıb məqsədinə nail olmağa çalışırsan. 90-cı illərin əvvəllərində ölkəmizdə İran bu taktikanı tətbiq edirdi, indi isə Rusiya. Son bir ildə Rusiya emissarlarının Bakıya səfərlərinə bu prizmadan baxmaq lazımdır.

Məsələn, Rusiya neoimperalizminin təmsilçiləri olan Jirinovski, Duqin və Proxanov kimi siyasətçilərin Bakıya səfərləri, onların burada verdikləri iddialı bəyanatları milli müstəqilliyi bir ideal kimi qəbul etmiş insanlar üçün çox arzuolunmazdır. Baxın, A.Proxanov  Rusiya dövlətçiliyinin bərpası adı altında ifrat millətçiliyi, rus şovinizmini və bunlarla yanaşı, həm də  avtoritar idarəçiliyi təbliğ edən bir rus ideoloqudur. Belə zədəli təfəkkürün daşıyıcısı olan bir siyasətçi gəlib Bakıda danışır və bölgədəki proseslərə yalnız Rusiyanın marağı ilə baxır. Məhz buna görə xiffətlə SSRİ-ni anır, onun  parçalanmasının ağrılarından danışır. Buna görə deyir ki, “Sovet İttifaqını zorlayıblar, ondan nəhəng məkanları, əraziləri və xalqları qoparıblar”. Yəni demək istəyir ki, siz kimsiniz ki, müstəqil dövlət olasınız, siz bizim müvəqqəti azadlıq verdiyimiz təbəələrsiniz.

Bütün bunlara görə mən düşünürəm ki, rus imperiyasının təbliğatçıları olan, Bakının müstəqil siyasətindən qıcıqlanan, Qarabağ işğalına haqq qazandıran  Duqin və Proxanov kimi “rus ideoloqlar”ının ölkəmizə hər gəlişi və burada özünə çoxlu həmfikir tapmaları təhlükədir. Təhlükənin ən böyüyü odur ki, ölkədə bu rus emissarlarının həmfikirləri çoxalır və bu adamlar Azərbaycanın müstəqilliyinə meydan oxumaqdan çəkinmirlər.

                                                        *  *  *

Doktor Nərimanov Rusiyaya, bolşeviklərə çox inanmışdı və ona görə də Birinci Respublikanın süqutundan sonra belə hesab edidi ki, Azərbaycanın əbədi səadəti Rusiya ilə bağlıdır. Amma sovet hakimiyyətinin zəfər yürüşü onu qısa zamanda  peşman elədi. Siyasi düşüncəyə görə irimiqyaslı təqiblərdən, iki ilin içərisində 45 min insanın qətlə yetirilməsindən, Moskva elçilərinin milli ruhu öldürmək üçün ölkədə törətdikləri özbaşınalıqlardan sonra  əmin oldu ki, bu gedişlə Rusiya Azərbaycanın səadəti deyil, əbədi fəlakətidir.

Gizlətməyə gərək yoxdur ki, yüz il əvvəl olduğu kimi  bu gün də Azərbaycanın müstəqilliyindən rəncidə olub, onu Rusiyanın yedəyində görmək istəyənlər var. Bölgədə vəziyyət kəskinləşən kimi bu “rus uşaqları”nın səsi daha bərkdən çıxmağa başlayır. Az deyillər, aralarında vəzifəliləri, deputatları, orden-medal alanları da var. Əlbəttə, Rusiyadan orden almaq eyib deyil, eyib olan həmin ordenin taxıldığı sinədəki ürəyin Moskva vaxtı ilə döyünməsidir. Belə ürək sahibləri çoxaldıqca başlıqdaki suala cavab vermək də çətinləşir…

 

 

read more
By: Mehparə Rəhimqızı

Müdafiədə kimdir?

Düşünürəm ki, dilimizdə ən az işlənən sözlərdən biridir, bəlkə də birincisidir, müdafiə sözü. Bu sözə daha çox Müdafiə Nazirliyinin adında rast gəlirəm. Amma adı Müdafiə Nazirliyi olan bir nazirliyin nə işlə məşğul olduğunu belə, bilmirəm. Çünki bir dövlət olaraq, heç bir halda, düşmənlərdən müdafiə olunmuruq. Dövlət sərhədlərimiz təcavüzə uğrayıb, torpaqlarımız işğal olunub, düşmən hər an daha da içərilərə soxulmağa çalışır, insanlarımızı öldürür, çay sularımızı zəhərləyir, sularla minalar “göndərirlər”, hər an təhlükə altındayıq və sair və ilaxır…Sosial Müdafiə Nazirliyimiz var, amma sosial müdafiəmiz yoxdur. Vətəndaş olaraq bu durumlardan çox narahatam. Müdafiə vacib bir anlayışdır, vətəndaş olaraq  müdafiə olunmaq isə təkbaşına yerinə yetirilməli durum deyildir. Çünki dovlətin öz vətəndaşını hər cür təhlükələrdən, haqsızlıqlardan qorumaq və müdafiə etmək kimi vəzifəsi, vətəndaşın isə  konstitusiya ilə təsdiq olunmuş hüquqları vardır. Əgər bu işə məsul olan və vəzifəsi vətəndaşı qorumaq və müdafiə etməkdən ibarət olanlar, bu vəzifənin öhdəsindən gəlmirsə, o zaman özümüzü müdafiəsiz hiss edirik və  narahat oluruq. Bəs nə etməli?

Hal-hazırkı şəraitdə  bircə variantımız vardır: qorxa-qorxa yaşamaq…Çox qəribə durumdur, deyilmi? İşinin öhdəsindən gələ bilməyənə, ”gözün üstdə qaşın var”, demə, amma qorxa-qorxa yaşa! Fərqində olmadığınız bir məsələ var ki, bu durum sadəcə bir nəfərlə kifayətlənmir, sənin göz yumduğun durum çoxlarını pis vəziyyətə salır, səni, ailəni, övladlarını, onların gələcəyini və sənin kimi bu ölkədə yaşayan minlərlə insanı. Ən böyük düşüncəsizliyimiz isə məhz bu məqamla bağlıdır.

Müdafiə sözünə bir də futbolda rast gəlmək olur,daha doğrusu  futbol şərhçilərinin ifadələrində. Hətta futbolda da müdafiəni bacarmırıq, hamı, “urrey!” edib hücuma keçir, rəqib əks hücuma keçəndə isə məlum olur ki, müdafiəçiləimiz yerində  yoxdur. Hər kəs yerini tutana qədər isə iş-işdən keçmiş olur, qol yemiş oluruq. Qəribədir, bəlkə müdafiənin nə olduğunu bilmirik, bəlkə də əhəmiyyətini anlamırıq?

Keçən günlərdən, bir vacib hadisə yadıma düşdü, çünki bu hadisə də müdafiə ilə bağlıdır.

1998-99-cu illərdə kitab yazmaq üçün material toplayırdım. Kitab Qarabağ müharibəsi haqqında olacaqdı, odur ki, keçmiş döyüşçüləri soraqlayıb tapırdım və onlarla görüşüb söhbət edirdim (Bu işdə anam mənə çox kömək edirdi, çünki kəndimizin köçkün camaatının haralarda məskunlaşdıqlarını bilirdi, onların xeyir-şərindən qalmazdı). Bu cür üzbəüz söhbətlər bir çox mətləbləri də aydınladırdı. Onlar yenidən o günlərə qayıdırdılar, xatırlayırdılar, əslində aradan elə də çox zaman keçməmişdi, amma unudulanlar da vardı, özlərinin danışmaq istəmədikləri də. Onlar mənə etibar edirdilər, ürəklərini açırdılar, dərdlərini danışırdılar, çünki məni şəxsən tanımasalar da, ata-anamı tanıyırdılar, onların hamısına atam, əmilərim,  əksəriyyətinə və onların uşaqlarına isə anam və bibim dərs demişdilər. Müharibə başlayanda da məhz bu gənc döyüşçüləri, şagirdlərini tək qoymadılar, onlarla bərabər müəllimləri də kəndimizin müdafiəsinə qoşuldular. Əslində kəndlərimizdə yaradılan dəstələr özünümüdafiə dəstələri adlanırdı, amma söhbətlərdən gəldiyim qənaətlərdən biri də bu idi ki,  müdafiə məsələsi heç də düzgün qurulmayıb, təbii ki, peşəkar hərbçilərin olmamağı durumu dəyərləndirmək məqamlarının  da  unudulması demək idi. Müdafiə yox idi. Müdafiə olmadan aparılan mübarizə və hər cür hücum isə  açıq məğlubiyyət deməkdir. Necə ki, onlar da hücum əməliyyatlarında bacarıqlı olsalar da, düşmənin əks hücumları ilə məğlubiyyətə uğrayırmışlar. O zamanlar baş verən uğursuzluqların əvvəlində də, axırında da, yalnız gücünə, silahına güvənənlərin müdafiə ilə bağlı heç kimlə məsləhət aparmamaqları olub. Hərbdən az-çox başı çıxanlar da böyükləri, ağıllı adamları, onlarla bərabər qalıb kəndini tərk etməyən müəllimləri ilə məsləhətləşmək əvəzinə, təkbaşına qərarlar verərək hər kəsin  həyatını riskə ataraq, itkilərin çox olmasına səbəb olmuşlar. Anladığım odur ki, hər hansı bir mübarizədə, müharibədə və döyüşdə qalib gəlmək istəyirsənsə, mütləq müdafiə sistemin və taktikan olmalıdır, qüvvələrini qorumağı bacarmalısan. Əks halda məğlubiyyətin qaçılmazdır. Əslində, bu döyüşçülər elə həmin söhbət etdiyimiz günlərdə də müdafiəsiz və köməksiz idilər. Özləri harda gəldi yaşamağa, övladlarının ac qalmaması üçün nə iş olsa işləməyə çalışırdılar.

Gec də olsa keçmiş döyüşçülər də bunun fərqində idilər ki, biz müdafiə olunmurduq və bizi müdafiə edən, köməklik göstərən  yox idi. Bu qədər bacarıqlı, qeyrətli, ürəkli oğullarımızın, adi, elementar, amma çox vacib bir məqamı unutmaqları, yaxud da əhəmiyyət verməməkləri, eləcə də bunu etməli olanların “unutması”  ucbatından düşdükləri çarəsiz, ümidsiz, hal-hazırda isə dəhşətli duruma, bilmirdim üzülüm, əsəbiləşim, yoxsa ağlayım. Əlbəttə ki, bu üç hissin üçünü də onlarla bərabər mən də yaşayırdım.

Guya bu gün, ya sabahımız üçün belə bir müdafiəmiz var? Düşmənlə sərhəddə yaşayan insanların  qorunması üçün, zirzəmilər, sığınacaqlar varmı? Yoxdur! Guya müdafiə divarları tikiblər, bu divarlar insanları qoruya bilirmi? Yox! Yenə eyni səhvləri təkrar edirik. Müdafiə olunmuruq. Müdafiə olunmaq o deyil ki, düşmən güllə atanda sən də cavab verəsən, müdafiə olunmaq odur ki, sənin dövlət sərhədlərin var, etibarlı qorunur  və bu sərhədlər silahlı düşmən üçün keçilməzdir. O zaman vətəndaş da özünü güvəndə hiss edir.

Son zamanlar hüquq müdafiəçiləri anlayışı da hərdən eşidilməkdədir. Hansısa məmurun qəzəbinə tuş gələn vətəndaşların hüququnu müdafiə edən, onlara, özünü müdafiə etməkdə kömək edən insanlar. Amma onlar da hərdən  vətəndaşları sonadək qoruya bilmirlər, çünki onları  müdafiə edənlər də  bəzən zəif olurlar, müdafiəsiz olurlar. Vətəndaşın hüquqlarını tanımayan, onları incidən, təhqir və təhdid edən, vəzifəsindən sui-istifadə edən məmurlardan da qorunmaq, müdafiə olunmaq üçün heç bir müdafiə proqramlarımız, fəaliyyətimiz və təcrübəmiz yoxdur. Cəmiyyət  bu barədə məlumatsız, fəaliyyətsiz və köməksizdir. Dövlətin qorumadığı, qoruya bilmədiyi və ya qorumaq istəmədiyi  vətəndaşı kim qorumalıdır və ya kim qoruya bilər? Çox istərdim ki, hər kəs bu sual haqqında düşünsün və bunun çox vacib olduğunu anlasın.

 Qeyd: Əslində hər bir müəssisənin Həmkarlar Təşkilatı olur və o təşkilat işçilərin hüquqlarını qorumaq və işçini məmur haqsızlıqlarından, özbaşınalıqlardan  müdafiə etmək üçündür, amma təəssüf ki, illərdir maaşımızın əhəmiyyətli bir hissəsini bizdən qoparan Həmkarlar Təşkilatı nəinki işçini müdafiə etmir, hətta hansısa məmurları, işçidən qopardığı pullarla “yemləyir”.

 

read more
By: İbrahim Nəbioğlu

HƏYATI BURAXMA

2-ci yazı

 

Ya siqareti buraxmalıydım, ya da…

Birincini seçdim. Amma 30 il siqaret çəkdikdən sonra. Bu illər ərzində getmədiyim klinika, girmədiyim terapiya seansı, çeynəmədiyim nikotin saqqızı, sınamadığım elektronik siqaret qalmadı. Ta ki 2009-cu ilə qədər…

Əczaçı dostum Zeynəb gündə 2-3 ədəd siqaret çəkirdi. Tiryaki demək olmazdı ona. Bir gün “gəl birlikdə ataq bu zəhrimarı” dedi. MORA Terapiyanın adını da ilk dəfə o vaxt eşitdim. İstanbulda bu metodu ilk tətbiq edən rəfiqəsinin əri idi. Bakırköydəki kiçicik kabinetinə getdik onun.

İçəridə hər birimizə penisillin şüşəsi böyüklüyündə kiçicik flakon verdilər. Siqareti yarıya qədər çəkib, kötüyünü flakona qoyduq. Həkim flakonu ilk dəfə gördüyümüz bir cihaza yerləşdirdi. Sakit bir jazz musiqisi çalırdı. Rahat kresloya oturdum. Cihazdan çıxan kabelləri əl və ayaqlarıma bağladılar. Heç bir şey hiss etmədim, çünki məgərsə bütün hadisə siqaret kötüklərinin elektromaqnetik dalğaları ilə bağlı idi. Mənim “vəzifəm” oturub 40 dəqiqəlik seansboyu bədənimə göndərilən dalğaları qəbul etməkdi. Seansın qiyməti 240 lirə (o vaxt təxminən 60 dollar) idi. Bu da ayda siqaretə verdiyim pul qədərdi. Bir aylıq siqaret parası ilə ömürlük qurtulacaqdım bu mərətdən…

MORA Terapiya asılılıq yaradan maddənin ətrafa yaydığı dalğaları orqanizmdən silmə metodudur. Əslində hər dahi ixtira onun sadəliyindədir. Cihazın funksiyası siqaret kötüyünün elektromaqnetik dalğası ilə eyni dalğanın tərs amplitudasını toplamaq və bununla da o dalğanı sıfırlamaqdır. Beləcə, nikotin və ya siqaret hafizədən silinir. Bu cihaz hələ də biorezonans sahəsində ən son texnoloji sayılır…

Kabinetdən çıxanda həkim “Bu gece bebek gibi uyuyacaksın” dedi. Həqiqətən də o gecə daş kimi yatdım. Səhər dinc və enerjili oyandım. Yataqdan qalxanda əlim “onu” axtardı, lakin özümü elə hazırlamışdım ki, tezcənə o sarsaq fikirdən yayındım. Həkimin məsləhəti ilə o günü SPA-da keçirtdim. 3 gün sonra ağlıma belə gəlmədi çəkmək.

Bir müddət içki məclislərindən uzaq durdum. İçki “siqareti çağıracaq” deyə ehtiyat edirdim. Dostlarla ilk axşam yeməyində də çəkmədim. Odur-budur, 8 ildir siqaret nədir bilmirəm. Bəzən yuxuda siqaret çəkirəm, qarabasmış kimi qan-tər içində oyanıb bunun yuxu olduğunu anlayır və rahatlayıram.

Gündə 1 qutu siqaret illik 500 rentgen şüalanmaya bərabərmiş. 10 il siqaretə xərclənən pula isə bir Audi A4 almaq olarmış. Audi almasam da, bu rəqəmləri ciddiyə alıram. Gəldiyim tək nəticə isə belədir:”Dünyaya bir də gəlsəm, etməyəcəyim yeganə şey siqaret çəkməkdir”.

Həyatım kökündən dəyişib — artıq üst-başımdan o murdar qoxu gəlmir, səhərləri “döyülmüş” kimi deyil, dincəlmiş oyanıram, təngnəfəslik və gecə öskürəklərindən, təkrarlanan anginalardan qurtulmuşam. Paltar şkafını açanda burnuma gələn o əcayib qoxular da kəsilib.

Atdığım il ağzım dad almağa başladı, dəhşətli iştah əmələ gəlmişdi. Yeməklərdən ləzzət alır, əvvəlkindən daha çox yeyirdım. Bir müddət sonra 8 kilo kökəldiyimin fərqinə vardım. Ənsəmdəki küt ağrılar artınca göz həkimi olan həyat yoldaşım məni kardioloqa apardı. Qısa tədqiq və müayinədən sonra ”Hipertoniya başlanğıcı” diaqnozu qoyuldu. Təzyiq dərmanına otuzdurdular məni. Düzənli şəkildə hər gün təzyiq dərmanı içməyə başladım. Yeməklərimə diqqət edir, nadirən içir, içəndə də ancaq qırmızı şərab içirdim. Tez bir zamanda yaxşı hiss etməyə başladım özümü.

Bir axşam təsadüfən əlimə Amerikan Ürək Dərnəyinin (American Heart Association) bülleteni keçdi – “Hər artıq kiloqram təzyiq dəyərini 1 dərəcə artırır” yazırdı. “Siqareti buraxdım, təzyiqəmi baş əyəcəm?” deyə hərəkətə keçdim. Hər səhər 05.45-də Bosforda yürüşə başladım. Arnavutköydən 2-ci körpüyə — Rumelihisarına qədər sürətli templə yeriyir, qar-qış, soyuq, fırtına, qovurucu günəş demədən həftədə 6 gün qan-tərə bata-bata gündə 7 km qət edirdim. Yuxuma haram qataraq alacaqaranlıqda qalxırdım. 1 saat yürüşdən sonra evə qayıdır, duş alır, hazırlaşır, səhər yeməyini yeyib işə gedirdim. Bir dəfə də olsun işə gecikmədim, hər səhər 09.00-da ofisdə — iş otağımda olurdum. 4 həftə sonra təzyiq dərmanını atdım. Tansiyonum 12-yə 8 olmuşdu.

İşdən sonra axşam yüngül yemək yeyib fitnes kluba gedir, 2 saat da orda tər tökürdüm. Bir müddət sonra NBA-in “nəbz artırma” metodu haqda oxudum. Qaçmağa başladım o metodla. Normal yürüyüş zamanı yağlar ərimir. Nəbzi “çaşdırmaq” lazımdır — 4 dəqiqə sürətli templə yerimək, 1 dəqiqə qaçmaq və bu sıra ilə ən az bir saat. Bədən alışınca bunu 5+2 və ya 6+3 sıralaması ilə də yapmaq olar. Bu sxemlə bədəndəki yağlar sürətlə əriyir, metabolizma sürətlənir və artıq kilolar gedir. Nəticədə yuxumun keyfiyyəti artdı, qandakı şəkər və təzyiq sapmaları tənzimləndi.

8 aya düz 12 kq (!) arıqladım. Mənim üçün fantastik nəticə idi bu. Bacardığıma inana bilmirdim. Bununla da yetinməyib “Yapon üsulu su içməyə” başladım. Artıq 7 ildir hər səhər oyanan kimi acqarnına 640 ml su içirəm. Səhər yeməyinə suyu içdikdən 45 dəqiqə sonra oturulmalıdır. İlk günlər bir səfərə yarım litrdən çox su içmək çətin idi. Alışınca adətkar oldum. Bir də hər il sentyabrda mütləq qrip peyvəndi oluram. Vəssalam, mənim sağlam həyat tərzi təcrübəm bundan ibarətdir…

Məndən sonra MORA ilə 29 nəfər dost-tanışım da siqaretdən qurtuldu. Zatən MORA Terapiya 92 faizlə dünyada ən yaxşı nəticə verən birinci metoddur. Amma yenə də əsas məsələ işi ilk olaraq beyində çözmək lazımdır. Mən beynimdə çözmüşdüm əvvəlcə, Mora sadəcə olaraq işimi asanlaşdırdı. Amerikalı yazar, populyar “Elm və Sağlamlıq” kitabının müəllifi Mary Baker Eddynin dediyi kimi Sağlamlıq bir bədən məsələsi deyil, beyin məsələsidir”.

Yapon üsulunu da ətrafımda çox insan mənimsəyib. Bunun sayəsində təzyiq, diabet kimi bir çox zillətlərdən qurtulanlar var.

* * *

Datça yarımadasında tətilimizdə Arif (Əliyev) və Elçinlə (Şıxlı) hər səhər idmana çıxırdıq. Mən Ariflə qaçır, Elçin də arxamızdan gözündən yuxu tökülə-tökülə gəlirdi. 7 km-lik marşrutumuz bitəndə görürdük ki, Elçin bizdən öncə gəlib, qımışa-qımışa bizi gözləyir. Ehtimal ki, kəsmə yol bilirdi və bizi beləcə cırnadırdı. Səhər idmanlarından birində Arifə dedim ki, bu təcrübələrimi yazacam. Və indi bu qərarımı yerinə yetirdiyim üçün sevinirəm. Çünki bu məqalədən sonra bir oxucumuz siqareti buraxacaq, o biri isə səhər yürüşlərinə başlayacaq. Və mən də bundan sonsuz zövq alacam.

Siqareti burax, amma həyatı buraxma. Kanuni Sultan Süleyman nə gözəl deyib –“OImaya devIet cihanda bir nefes sıhhat gibi”…

 

nebioglu.i@gmail.com

www.twitter.com/ibrahimnebioglu

 

read more