Muəllif: İsmayıl Umudlu

Qurdlarla rəqs meydanında

Dağıstan, İnquşetiya, Çeçenistan, Kabarda-Balkar və digər Quzey Qafqaz respublikaları faktik olaraq dotasiya şəraitində yaşayır. 2008-2012-ci illərdə modernləşmə və humanitar siyasət adı altında sabiq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu regionlarda sosial-iqtisadi siyasəti dəyişmək üçün bir sıra təşəbbüslər irəli sürsə də, bütün bunlar heç bir nəticə vermədi. Quzey Qafqazda bir yandan…

Tam mətn