Muəllif: İsmayıl Umudlu

Həmid Vəkilovun tarının sehrinə qovuşduq

Bu axşam Həmid Vəkilovun tarının sehrinə qovuşduq. İllər keçəndən sonra Ankaradan Bakıya döndükdən bəri ilk dəfəydi Bakı musiqisevərləri qarşısında onun əsrarəngiz tarı dillənirdi. Bir söz eşitdim orda — «qulağımızın pası təmizləndi». Gerçəkdən bir musiqi zövqü yaşadıq bu yaradıcılıq axşamında. Yaxın keçmişin bu orijinal tarzəni bu axşam özü canlı ifa etmirdi…

Tam mətn