By: İbrahim Nəbioğlu

Sevimli cinim A Bao A Ku

2_teamİstanbulun Beyazıt səmtindəki Sahaflar (bukinist) çarşısındakı dükanlardan birində görmüşdüm ilk dəfə o kitabı. Oturub o tilsimli kitabı saatlarca vərəqlədiyimi xatırlayıram. Kitab qış gecələri eşitdiyim nağıl qəhrəmanları ilə dolub-daşırdı. Hər mətnin, hər hekayənin yanında gözqamaşdırıcı illyustrasiyalar yer almışdı.

Əlimdəki kitab Borxesin “Uydurulmuş Məxluqlar kitabı”  idi. Cinlər, əcinnələr, xəyalət və qulyabanilər məni səhifələrdən başqa dünyalara sürükləmişdilər.

Xorxe Luis BorxesMariya Herrero kitabı 1954-də yazıblar. Nağıl və motivlərin çoxu dünya xalqlarının folklor, mif və ədəbiyyatından götürülüb. Kitabda bildiyimiz əjdaha, təkbuynuzlu kəl, damdabaca ilə bərabər mifik heyvanlar, İncildəki kərgədan, mürəkkəb yeyən meymun, Kafka, Kiplinq kimi yazarların uydurduqları məxluqlar da var.

Borxes məxluqları toplayıb sistemləşdirməklə gələcək nəsillərə əyləncəli bir dünya buraxıb. Kitabı oxuyandan sonra “başqa dünyaların” olmasına inanmağa başlayırsan. Borxesin qüdrətinin təntənəsidir bu…

* * *

Sizə kitabdakı ən sevdiyim hekayədən danışacam – A Bao A Ku-dan. Bu xəyali canlı bir cindir və əsirlərdir Çittorda, Hindistanın Racastxan əyalətindəki “Zəfər Qülləsi”nin burma pilləkənlərinin  altında yaşayır.

chittorgarh-fort-5

Yarışəffafdır A Bao A Ku, maviyə çalan işıq saçır, şaftalı qabığına bənzəyən dərisi var. İnsan yaxınlaşanda onun içindəki sehrli həyat oyanır. Əvvəlcə bədəni işıq saçmağa başlayır, sonra da bütün vücudu hərəkət etmək üçün canlanır. A Bao A Ku Qülləyə gələn nadir ziyarətçilərdən birinin arxasınca düşür. Hər pilləkəni çıxdıqca şüuru açılmağa, rəngi seçilməyə başlayır, forması dəqiq kontur alır, saçdığı işıq parlaqlaşır.

İzində getdiyi insan ən üst mərtəbəyə — Qüllənin balkonuna çatanda o yetkinləşəcək. Əgər adam zirvəyə çıxa bilməsə, A Bao A Ku iflic olmuş kimi yarıyolda dayanır, bədəni tam formalaşmır, rəngi solur və saçdığı işıq səyirərək sönür. Mükəmməlliyə can atan cin hədəfinə çatmayanda ipək xışıltısına bənzəyən bir səslə inildəyir.

baoku Adamın geri qayıtması ilə cin də yuvarlanaraq ən altdakı pilləkənə enir, həyat hənirtisi və nə vaxtsa gələcək yeni ziyarətçinin yolunu gözləməyə başlayır. Buralara çox az ziyarətçinın yolu düşər.

A Bao A Kunun  zirvəyə cəmi bir dəfə çıxdığı söylənilir…

* * *

Dahi mistifikator Borxes əfsanənin S.S. İturvuru adlı birinin “Malay sehrbazlığı” adlı traktatından aldığını söyləyir. Lakin, əfsanə və traktat, elə İturvurunun özü də Borxesin əngin xəyalının məhsuludur.

Hərçənd ki, Çittor yaxınlığındakı kəndlərin yaşlı sakinləri Abanq Aki haqda əfsanə danışırlar. O əfsanədə zamanı başqa bir zaman diliminə bağlayan burma nərdivandan bəhs olunur. Tanrılar bu nərdivandan fəzada hərəkət etmək, cilddən-cildə girmək və reinkarnasiya üçün istifadə edirlərmiş.

* * *

Başlanğıcı olan hər şeyin sonu var. İnsan da elədir, doğulur və ölür. Fani olan insan dünyaya nə verdi və özü ilə nə aparacaq?

Borxesin bu qısa, amma ölçüyə gəlməyən dərinliyindəki hekayəsində “Zəfər Qülləsi” — bizim həyatımız, Burma pilləkənlər – ömür yolumuz, hər pillə isə inkişaf mərhələsidir. Yuxarı çıxdıqca A Bao A Kunun rəngi get-gedə şəffaflaşır. Şəxsiyyəti formalaşdıqca insan özündən daha əmin və güclü olur. Üst mərtəbələrə çıxa bilməyənin inkişafı dayanır, o, quruyub iflic olur. A Bao A Kunun iniltisi – vicdanının səsidir, sanki özünə sual edir – “Mən bu dünyaya niyə gəldim?”.

İnsanoğlu nəyə can atır? Nəhayi məqsədi nədir? Buddist rahiblər “İnsan hər zaman mükəmməlliyə (Nirvana) can atar, lakin heç vaxt ona çata bilməz”, — deyirlər.

Əgər məqsəd Qüllənin zirvəsinə çıxmaqdırsa, niyə A Bao A Kunun ən rahat olduğu yer orta mərtəbələrdir? Heç kim zirvəni fəth edə bilmir, yolun yarısında durur. İnsan artıq yetkinləşib, dünyaya baxışı formalaşıb, elə zənn edir ki, artıq kamildir, hər şeyi bilir, bütün suallara cavabı hazırdır. Və bir sonrakı pilləkənə (mərhələyə) çıxmaq üçün bir həmləsi yetərli olacaq. Lakin bu çox çətindir, hətta imkansızdır, iztirab və daxili sarsıntılar onu rahat buraxmazlar.

Zirvəyə çıxa bilməyən hər kəs yenidən başlanğıc nöqtəsinə geri dönməlidir. Ta ki Qüllənin başına çıxana qədər. Oradan, “Zəfər Qülləsi”ndən başlayacaq yol isə əbədiyyətədir, təxmin edə bilməyəcəyimiz əsrarəngiz bir dünya…

* * *

Doğum günüm ərəfəsində bitirdim bu yazını. Məqaləni “Ayna”ya göndərmədən oturub azca düşündüm – “Başlanğıcı olan hər şeyin sonu var” kimi düşüncələr niyə əvvəllər də ağlıma gəlmirdi. Güman ki,  insan bəlli bir yaşdan sonra o üst mərtəbələrdən sonranı daha çox maraq etməyə başlayır. Eynilə mənim sevimli cinim A Bao A Ku kimi…

Bu il həm də yubileyimdir, iki eyni rəqəm yan-yana duracaqlar önümüzdəki bir il boyunca. Buradan başda anam olmaqla bütün ailə üzvlərimə təşəkkür edirəm – heç əsirgəmədikləri sevgiyə, şəfqət və fədakarlıqlarına görə.

Canım dostlarıma isə Kamyunun sözləri ilə səslənirəm —  “Arxamdan gəlmə — birdən yolu göstərə bilmərəm sənə, önümdə yerimə — birdən sənə çata bilmərəm. Yanımda yeri və arkadaşım ol”.

 

 nebioglu.i@gmail.com

www.twitter.com/ibrahimnebioglu

 

read more
By: Rauf Mirqədirov

ПОРА ТЯЖЕЛЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

3_teamДосрочные президентские выборы необходимы для начала вывода страны из экономического кризиса

Референдум по изменениям в Конституцию завершился. Притом, прогнозируемо-благополучно. Для серьезных экспертов, скорее всего, в этом электоральном процессе никакой интриги изначально не было.  По большому счету и спорить было не о чем.

А НАМ ВСЕ РАВНО

Анализ политической ситуации однозначно доказывает, что, во-первых, сами по себе эти изменения в Конституцию, за исключением двух-трех моментов, ну никак не влияют на жизнь общества в целом, да и каждого члена этого общества в отдельности. То есть, общество живет своей жизнью. Создается впечатление, что абсолютное большинство населения и политическая элита живут в разных временных  и политико-правовых измерениях. Некоторые могут утверждать, что это не так. Ведь, оппозиция собирала на свои акции протеста против изменений в Конституцию  больше людей, чем на последних президентских и парламентских выборах. Да, это было так.  Не будь страха перед репрессиями, протестующих было бы, скорее всего, еще  больше. Но большинству этих людей было наплевать на все эти изменения в Конституцию. Люди были просто недовольны ухудшением  социально-экономических параметров собственной жизни.

Люди прекрасно осознают, что мы живем в атмосфере правового нигилизма. Проще говоря, не правовые нормы регулируют нашу повседневную жизнь. И как следствие, их изменения никоим образом не могут повлиять на условия жизни и  на настроения масс. Приведу пример. В свое время в Конституцию были внесены изменения, притом, достаточно жесткие, регламентирующие защиту и охрану личной жизни. А на практике статьи и кинофильмы о личной жизни политиков и журналистов наводнили интернет пространство.

Во-вторых,  все внимание экспертов сконцентрировалось вокруг статей, обеспечивающих воспроизводство власти, скажем так, в семейном формате.  Думаю, что все споры вокруг данного вопроса были не более чем спекуляцией, притом, с  обеих сторон.  Грубо говоря, одни упорно утверждали, что в стране происходит становление монархического государственного устройства, а другие с тем же упорством отрицали существование подобных целей у правящей элиты. Да, на самом деле, внесенные в Конституцию изменения облегчают правовое обеспечение преемственности власти в одном из возможных вариантов. Все это верно. Однако, эти изменения не могут гарантировать преемственность власти в абсолютном понимании.  Хочу привести пример обратного характера.  В 2003 году этих норм в Конституции не было. Оппозиция тогда имела намного более сильные позиции и более сильную поддержку как внутри страны, так и за ее пределами. Но, все же правящей элите в тех непростых условиях удалось реализовать преемственность власти во внутрисемейном формате.  Проще говоря, после изменений в Конституцию к уже имеющимся  вариантам правового обеспечения преемственности власти в семейном формате добавился еще один. И не более того. Все дело в том, что в странах  с неустойчивыми государственными институтами, каковым является и Азербайджан, конституционно-правовые нормы не являются гарантией производства и воспроизводства власти,  в том или ином варианте. В Конституцию можно вписать все что угодно. Но, в странах с неустойчивыми государственными институтами, как только возникает необходимость в передаче власти приходят в действие не конституционно-правовые нормы, а совсем другие незримые и нелегальные  механизмы. Конституционно-правовые механизмы в лучшем случае, обслуживают политические интересы, приводящие в действие эти незримые и нелегальные механизмы. Достаточно вспомнить, события,  которые развернулись в Узбекистане после кончины Ислама Керимова.

Если передача власти происходит в форс-мажорных обстоятельствах, то прогнозировать развитие процессов вообще невозможно. Одним словом, конституционно-правовые нормы могут облегчить обеспечение преемственности власти в конкретном формате, только в том случае, если внутриполитические процессы развиваются по планово-прогнозируемому сценарию.

И все же несколько моментов в изменениях в Конституцию меня настораживают. Первая из них никак не связана с изменениями, регламентирующими государственное устройство Азербайджана.  Речь идет о лишении права собственности на землю.  Некоторые эксперты утверждают, что речь идет о неиспользуемых или же используемых не по назначению землях, приватизированных крупными чиновниками-олигархами.  Но это все слова. Ведь, когда речь идет на самом деле о «конфискации» собственности крупных чиновников-олигархов впавших в немилость, наша политико-правоохранительная система быстро находит необходимые аргументы и средства для достижения этой цели.  Реализация этого нового конституционного положения на практике, с одной стороны ставит под серьезное сомнение идею неприкосновенности собственности. А с другой стороны,  открывает широкий простор для злоупотреблений чиновникам среднего звена исполнительной власти. Одним словом, в конечном счете, могут пострадать не крупные чиновники-олигархи, а простые фермеры. Чиновники местного  масштаба могут «конфисковать» принадлежащие им земли под предлогом «неэффективного землепользования». Чем не статья для дополнительного заработка для чиновников местного масштаба.

Другой момент, вызывающий настороженность, связан именно  с теми изменениями в Конституцию, которые, по мнению оппонентов нынешней власти, должны обеспечить преемственность власти во внутрисемейном формате.  Кстати, мое личное беспокойство вызывают не попытки обеспечения преемственности власти в подобном формате. И вообще мои беспокойства никак не связаны с тем, кто в данный момент находится у власти и кому собираются передавать власть. Моя обеспокоенность имеет более глубинный характер, причем, никоим образом не связанный с судьбой той или иной политической элиты. Ведь, по большему счету, обеспечение преемственности власти в том или ином  варианте является поведенческой нормой для правящих элит на постсоветском пространстве. Подобное поведение вполне прогнозируемо как для самого общества, так и внешних  партнеров. А к ожидаемому можно подготовиться.

Многие не заметили гораздо более серьезную угрозу, которая кроется в некоторых из этих изменений. Речь идет о правовой процедуре назначения вице-президентов, которые могут в определенных обстоятельствах возглавить государство, то есть, стать главой государства. Эта процедура с правовой точки зрения настолько упрощена, что практически любой человек со статусом гражданина Азербайджана и с высшим образованием может в определенных обстоятельствах стать главой государства.  При форс-мажорных обстоятельствах  с учетом внешних составляющих азербайджанской внутренней политики это уже угроза национально-государственным интересам. Эта угроза возникла в результате этих изменений. Ведь, потенциальный глава государства назначается по процедуре, которая ни чем не отличается от процедуры назначения главы исполнительной власти того или иного района. Такого никогда не было. Скорее всего, советники главы государства, предложившие такой вариант реорганизации исполнительной власти даже не обратили внимание на эту потенциальную угрозу. Не ту проблему решали. Достаточно вспомнить, что в 1993 году уже возникала форс-мажорная ситуация, когда такая личность как Сурет Гусейнов претендовала на высшую власть.  Новая редакция Конституции с правовой точки зрения открывает полностью легитимный путь любому человеку с улицы к вершине власти.

Еще раз отмечу, что эта не персонифицированная проблема и не имеет никакого отношения к тому, кто находится у власти в данный момент.

В любом случае, изменения в Конституции мало что изменят в жизни общества, да и в раскладе политических сил в том числе, внутри правящей элиты. Сами по себе эти изменения вряд ли могут стать толчком для политико-экономических реформ, так как, по сути своей они не предопределяют подобное развитие дальнейших процессов.

НО И РЕФЕРЕНДУМ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО БЛАГО

Вообще-то результаты референдума по изменениям в Конституцию можно было бы использовать для реализации определенных шагов в государственных интересах. Важным шагом с точки зрения именно государственных интересов было бы назначение досрочных президентских выборов. Еще раз отмечу, что и в данном случае, речь идет не об интересах правящей элиты, а государственных.

Все очень просто. Не надо быть популистами, надо быть предельно искренними, притом, не только властям, но и оппозиции. Для оздоровления экономики, прежде всего, финансовой системы нам необходимо разобраться с манатом, проще говоря, пустить национальную валюту в «свободное плавание».   Нам необходимо знать,  где дно.  Без этого невозможно будет реанимировать банковскую систему, решить проблему инвестиций, то есть, создать минимальные стартовые условия для начала реализации реформ. Без этого шага экономика постоянно будет находиться под давлением угрозы обвала маната, со всеми вытекающими последствиями. Не будет никаких инвестиций в реальный сектор экономики, никто не будет брать, и никто не будет давать кредиты, пока ситуация с манатом не прояснится. Это очень болезненный процесс. Ведь, для возрождения экономики  сперва, необходимо обвалить манат, точнее, не мешать этому процессу, который давно запущен, но при этом время от времени тормозится административными методами.

Это очень болезненный процесс, который должен сопровождаться глубокими социально-экономическими реформами. Надо признать, что это так называемая шоковая терапия, которая больно ударить по благосостоянию широких слоев населения. Но другого пути нет. Альтернатива бесконечное падение в пропасть без дна и истощение наших золотовалютных запасов, проще говоря, нефтяного фонда. А в случае реализации политики шоковой терапии мы в течении нескольких месяцев достигнем дна, а после, при разумных экономических реформах, начнется подъем, первоначально  основанный на запуске механизма саморегулирования экономики.

Однако, ни одна власть не может себе позволить подобные шаги перед важными электоральными процессами. Через два года в Азербайджане должны состояться  президентские выборы. Слишком мало времени осталось, чтобы позволить себе полную перекройку экономики с усилением социальной напряженности в обществе до крайнего передела, притом, на среднесрочную перспективу, которая охватит, скорее всего, и период президентских выборов.

Рассмотрим прогнозируемое поведение правительства, если очередные президентские выборы  состоятся по конституционному графику, то есть, в конце 2018 года. Правительство попытается чисто административными методами и полуреформами, а точнее имитацией реформ, регулировать курс маната.  В нынешних условиях правительство располагает ограниченным набором инструментов для сдерживания курса маната в приемлемых границах. Первым и  можно сказать, самым действенным инструментом является активная игра регулятора на бирже. Проще говоря, регулятор будет время от времени продавать доллары и таким образом сдерживать падение  курса маната.  Этот инструмент активно используется с начала 2014 года, то есть, с момента резкого падения цен на нефть. Единственным результатом этой политики является истощение золотовалютных запасов,  отток капиталов зарубеж, разрушение финансовой системы, возврат ко временам, когда доверие к банкам находилось на самом низком уровне. Кому нужны банки, не выдающие кредиты?! А резкой девальвации  маната так и не удалось избежать.

В последнее время правительство пытается реализовать меры по ограничению оттока капиталов за рубеж. Увеличение таможенных пошлин на определенные виды импортируемых товаров, попытки стимулирования экспорта, тому подтверждение.

Во-первых, контролируемая регулятором девальвация маната не дает ясного представления о перспективах экономики, что естественно дезорганизует деятельность хозяйственных субъектов в целом.

Во-вторых, все утверждения о том, что контролируемая регулятором девальвация маната и ограничительные меры в отношении импорта не должны повлиять на повышение цен на местные товары не выдерживает никакой критики.  Давайте, рассмотрим ситуацию с девальвацией. Необходимо учитывать, что любой местный производитель в том или ином масштабе является потребителем импортируемого товара. Проще говоря, он свои потребности в импортируемом товаре удовлетворяет за счет прибыли, полученной от реализации местных товаров и услуг. Таким образом, чтобы удовлетворить свои потребности в импортируемых товарах, он должен повысить цены на  собственные товары и услуги.

Дальше больше. Сегодня, правительство, посредством увеличения таможенных пошлин, по сути, ввела ограничительные меры на импорт. И дело не только в стимулировании или же защите интересов местного производителя, а в желании ограничения оттока капиталов, что также должно способствовать  стабилизации курса маната. Меры по стимулированию экспорта,  в конечном итоге преследуют ту же цель.

Обратимся к конкретному примеру. Через некоторое время импортеру за тысячу яиц придется платить 100 долларов, то есть, по 10 центов за штуку, если перевести на манаты, примерно 16-17 гяпик.   Примерно такова стоимость одного яйца в данный момент. В этих условиях импортные яйца, вообще должны исчезнуть с прилавков. Ну, кто станет покупать яйца за 25-30 гяпиков за штуку. Продавать по более низкой цене импортные яйца будет нерентабельно. Если импортные яйца исчезнут, то местные производители-монополисты окажутся вне конкурентной среды  и естественно со временем повысят цену. Это закон рыночных отношений. А в случае сохранения импортом частично своих позиций на уровне вышеперечисленных цен, местный товар опять же подорожает, чтобы «сократить разрыв».

Кроме того, вряд ли эти меры смогут существенно сократить отток капитала из страны. Он будет продолжаться, до тех пор, пока экономика не перейдет к росту, то есть, не исчезнут глубинные причины, вызвавшие данный кризис.

Таким образом, единственным эффективным инструментом, позволяющим правительству сохранить манат в режиме умеренной, контролируемой девальвации будут активные интервенции в валютном рынке, что приведет к истощению золотовалютных запасов в течение двух лет.

Однако, можно ограничится двумя-тремя месяцами, то есть,  до проведения досрочных президентских выборов. Развитие событий на валютном рынке  подтверждают мои выводы.

 Как сообщают СМИ, в Азербайджане вновь наблюдается долларовый ажиотаж. После нескольких недель стабильности на валютном рынке и повышения курса маната некоторые банки снова ограничили, а то и вовсе прекратили продажу долларов.

Месяцем ранее наблюдался аналогичный ажиотаж, в результате чего курс маната к доллару побил рекордную отметку 1,80. Тогда же американская валюта исчезла из обменных пунктов, а банки выставили смешной лимит по 100-200 долларов в одни руки.

Лишь вмешательство Центробанка и Госнефтефонда, продавших на валютном аукционе банкам рекордные 300 миллионов долларов, позволило предотвратить спекулятивный рост курса доллара. В последующие недели ЦБ и Госнефтефонд выставляли на валютном аукционе большой объем американской валюты, который в разы превышал спрос банков. Таким образом, была обеспечена видимость обилия долларов и стабильность на рынке. Манат укреплялся к доллару три недели подряд и закрепился на уровне 1,59 AZN/USD.

Однако в последние несколько дней картина на валютном рынке резко поменялась. Банки повысили обменный курс и в настоящий момент продают доллары по курсу 1,65-1,66 AZN. Представители некоторых банков объясняют это вновь возникшим дефицитом американской валюты.

Вместе с тем ряд банков приостановил продажу долларов. По информации экономического агентства “Маржа», в настоящий момент валюту не продают Bank VTB, Bank Respublika и Naxçıvanbank.

Expressbank также ввел лимит на продажу американской валюты, который составляет 1000 долларов в одни руки.

Как стало известно haqqin.az, Центробанк и Госнефтефонд уже предпринимают активные меры для предотвращения очередного дефицита доллара и роста его курса. Так, на валютном аукционе в четверг банкам было продано 180 миллионов долларов, которых должно хватить на полное обеспечение их потребностей в валюте.

Как сообщает Turan, ранее эксперты прогнозировали, что в ноябре-декабре курс доллара будет повышаться в связи с выполнением внешних обязательств банков и компаний.

Проблема даже не том, что у многих банков и компаний существуют внешние обязательства. Необходимо учесть, что постоянная угроза обвала маната, заставляет хозяйственные субъекты держать свои активы в твердой валюте. Только по необходимости, то есть, для проведения текущих расчетов они приобретают  манат. Этот фактор естественно, постоянно создает дефицит твердой валюты. С другой стороны, в условиях отсутствия реальных  возможностей для среднесрочных и длительных инвестиций все хозяйственные субъекты всеми правдами и неправдами пытаются  вывести твердую валюту за рубеж. Ведь держать свои средства даже в твердой валюте на счетах азербайджанских банков опасно, так как даже самые крупные банки оказались на грани банкротства.

Таким образом, если не отпустить манат так может  продолжаться еще  долго. Центробанк и Нефтяной фонд время от времени будут выбрасывать на рынок большие объемы валюты, создавая видимость избытка доллара, чтобы сдерживать курс маната в нынешних границах истощая золотовалютные запасы страны. В конце концов, наступит момент, когда не останется средств, для реализации этой политики.

Только после выборов правительство имея в запасе семь лет может позволить себе жесткую социально-экономическую политику и отпустить манат в свободное плавание.  При реализации этой политики некоторую часть средств, которые сегодня расходуются на сдерживание курса маната можно будет направить на социальные программы, в том числе на повышение зарплат. В этом случае, средства будут хотя бы направлены на стимулирование потребительского рынка, проще говоря, торговли.

Одним словом, настала пора тяжелых и ответственных политических решений…

 

read more
By: Arif Əliyev

Dərzi və prezident

4_team

«Ölkə əhalisinin 70 faizinin çəkisi normadan artıqdır, artıq çəki isə insanın ömrünü qısaldır. Həm də arıq adam kök adamdan ağıllı olur. Beyin kütləsinin hər qramına nə qədər az ət yükü düşsə, başımız bir o qədər iti işləyər».

Bunu «doxtur» dostum deyir. Hərçənd, dostum baş yox, diş həkimidir, amma çox inandırıcı danışır.

Xalaoğlu ilə bəhsə-bəhs mən də idmana qurşandım və tər tökə-tökə gənclik normamı bərpa etdim. Düzdür, əqli baxımdan bir fərq duyumuram, amma özümü yaxşı hiss edirəm, ayağa qalxanda hıqqanmıram. Bircə pis odur ki, kostyumların içində üzürəm, şalvarın belini kəmərlə büzməyə məcbur oluram.

Təzə kostyum almağa xəsislik elədim («birdən yenə kökəldim?!»), köhnəsini və şalvarlardan birini qoltuğuma vurub «doxtur»un nişan verdiyi dərzinin evinə getdim.

 

Bəstəboy, çəlimsiz, çalsaç qoca dərzi elə ilk sözündən hər adamla işləyən usta olmadığını dedi. Amma həkimin adını eşidəndən sonra ağzında qalmış beş-altı dişinin də nə zamansa ağrıyacağı haqda düşünüb, məni geri qaytarmadı.

İki dəfə onun yanına gedəsi oldum. Hər gəlişimdə ustam məni geyindirib 5-10 dəqiqə qarşısında o tərəf – bu tərəfə fırladır, ölçü götürür, üstümü təbaşirlə cızırdı. O, eyni sətirləri təkrarlaya-təkrarlaya zümzümə edirdi («Когда наскучит кавалерам, учиться у портных манерам, тогда-то будет Альбион до основания потрясен»), mənsə dərzinin «peşə himni»nə qulaq asa-asa gah qollarımı qaldırır, gah dizimi, gah dirsəyimi qatlayırdım. Sonra isə qədimi masanın arxasında cənnət alması mürəbbəsindən çay içə-içə söhbət edirdik. Dərzi paltar biçdiyi məşhur yazıçılardan, bəstəkarlardan və aktyorlardan danışırdı. Hər əhvalatın sonunda əlini yuxarı qaldırıb: «Hanı o köhnə kişilər? Hə? Sizdən soruşuram?» deyə sual edirdi. Amma «köhnə kişilər»in hara qeyb olduqlarını izah etməyə macal tapa bilmirdim. Qoca dərhal növbəti xatirəsinə keçirdi.

 

Sonuncu – üçüncü dəfə usta zəng edib işin hazır olduğunu dedi. Axşam durub getdim. Dərzi qapını paltoda açdı.

— Bağışlayın, — üzrxahlıq etdim, — deyəsən, harasa hazırlaşırdınız.

— Mənim hazırlaşmalı bircə yerim qalıb, ora da tələsmirəm. Yaşamağa qoysalar! Günortadan işıq sönmüşdü. Qaz da ölə-ölə gəlir. Səhərdən çaydan qaynamayıb. Sizin o prezidentiniz isə deyir ki, insanlar özləri günahkardırlar, istilənəndə, qazın xodunu almaq əvəzinə pəncərəni açırlar. Bilmirsən, güləsən, ya ağlayasan.

— O mənim prezidentim deyil, neft şirkətinin prezidentidir, — gözlənilməz hücumdan çaş-baş halda mızıldandım.

— Olsun. Sizin neft şirkətinizin özü dövlət boyda bir şeydir. Başa düşmürəm, haradan tapıb çıxarırsınız bu rövnəqləri, hacıbalaları. Adam başınıza qəhətdir? İş bacarıqları cəhənnəm, heç olmasa danışıq qabiliyyətləri olsun.

— Kənardan bizə baxsalar, elə biləcəklər, mən qaz idarəsindən pul yığmağa gəlmişəm, siz də qapıda məni danlayırsınız.

Sözlərim qocaya təsir etdi.

— Üzrlü sayın. Soyuqdan damarlarım da gizildəyir. Canın ağrıyanda hirsini üstünə tökməyə adam axtarırsan. Keçin, geyinin, baxım.

Dərzi məni kostyumda görəndə qırışığı açıldı, soyuq yaddan çıxdı. Əvvəl başıma dolandı, sonra  geri çəkilib, «Когда наскучит кaвалерам…» oxuya-oxuya məhəbbət və heyranlıqla aralıdan üst-başımı nəzərdən keçirdi.

— Hə, necədir?

— Mahnı, yoxsa kostyum?

— Nə mahnı? Bu, cavan oğlan, Şekspirin əsərindəndir! Kral Lir! – qoca paltosunun yaxasını açıb qalib görkəm aldı. – Kostyumdan danışıram.

— Əladır, əllərinizə sağlıq, – dedim. Buna baxmayaraq, onun haqsız ittihamlarından da çox, «ədəbi cəbhədə» məğlubiyyətimin əvəzini çıxmaq istədim. – Amma yaman uzun çəkdi.

Usta görkəmini də dəyişmədi:

— Məşhur aktyor Adolf Menju Nyu-Yorkun ən yaxşı dərzisinə şalvar sifariş edir. Dalınca çox gedib gəlir, nəhayət, hazır paltarı götürəndə irad bildirir:”Allaha bu dünyanı xəlq etmək üçün cəmi bir həftə vaxt lazım olmuşdu, sizsə otuz günə bir şalvar tikdiniz”. Dərzi cavab verir:”Onda siz bu dünyaya da baxın, mənim tikdiyim şalvara da!”. Bağışlayın ki, bu dəfə çay verə bilməyəcəyəm. Nöyüt prezidentiniz verər.

 

 

e-mail:arif@yeninesil.az

read more
By: Elçin Şıxlı

«Antiutopiya»

 

elkitabSon günəşli, ilıq günlərdən biri idi. Adamın lap eyni açılırdı. Həyətdə bir az gəzinib elə evə girmək istəyirdim ki, gözüm maşına sataşdı. Yağışlardan sonra üstündə an azı iki barmaq qalınlığında palçıq vardı. Fürsətdi deyib, onu yudurtmağa apardım. Vaxt itirməkdən qorxmasaydım, maşını daha tez-tez yudurtdurardım. Əvvəl istədim yuyucu işini görənəcən ətrafda gəzişim, amma Bredberini oxumağa başlamışdım deyə, fikrimdən vaz keçdim. Kitabı da özümlə götürdüm və yuyucunun qarşısındakı qollu-budaqlı, hündür sərvin altındakı kətilə əyləşib “Bir günə siğan bahar”ı (keçən yazımda bu hekayədə söhbətin nədən getdiyini yazmışam) oxumağa başladım…

Onlar bir saata yaxın atılıb-düşərək o yan-bu yana qaçışdılar.

Və birdən…

Bütün bu qayğısız və şən hərəkətliliyə bir qızın acı qışqırtısı son qoydu.

Hamı duruxdu.

Qız ovcunu yuxarıya uzatdı.

— Baxın, — deyə ürkək-ürkək ətrafa boylandı. – Bir buna baxın!

Ətrafdakılar ehtiyatla ona yaxınlaşdılar.

Qızın ovcunun tən ortasında iri bir yağış damlası gilələnmişdi.

Qız ovcunun içindəkinə bir də baxıb hönkürdü.

Uşaqlar kirimişcə göyə tərəf boylandılar.

— U-ufff…

Soyuq yağış aramla onların burunlarına, yanaqlarına, dodaqlarına damcıladı. Günəşin üzünü seyrək duman tutdu. Soyuq külək əsdi…”.

Elə bu yerdə əlimin üstünə hardansa bir damla suyun düşdüyünü hiss elədim. Diksindim və ətrafıma boylandım. Sonra da ehtiyatla yuxarı baxdım. Göyün üzü tərtəmizdi…

Axşam işdən qayıdan oğlanlarım məni görcək heç salamlaşmamış qımışdılar və təəccübləndiyimi görüb dedilər ki, “ay pa, kənddə söhbət gəzir ki, bir kişi günün-günorta çağı “moyka”nın qabağında oturub kitab oxuyurmuş. Sən döydün ki?”. İndi də məni gülmək tutdu. Bir xeyli gülüşdük. Sonra öz-özümə fikirləşdim ki, indi çöldə oturub kitab oxumaqla da dil-ağıza düşmək olarmış…

***

Yenə də yağır. Mənsə ədyala bürünüb bu dəfə də kitab oxuyuram — Stefan Sfeyqi. 1957-ci ildə Kiyevdə “Державне видавництво” nəşriyyatı tərəfindən buraxılan cildini. 59 yaşlı kitab. Yaşıdımdı. Onu rəfdən götürüb səhifələdiyim idi ki, saralmış səhifələrin  boğaz ayışdıran toz qarışıq şirimtil qoxusunu duydum. Bəlkə elə buna görə kitabı yerinə qaytarmadım. Bu güclə sezilən köhnə kitab qoxusu məni qoca bukinist Yakob Mendelin hekayətini oxumağa vadar etdi. Yağışın artırmanın damını ahəstə döyəcləməsi də ayrıca ləzzət verirdi. Bircə tüstülənən qəlyanım çatmırdı. Yaxşı ki, siqareti buraxmışam.

Yakob Mendel bukinist idi. Onu təkcə Vyanada deyil, bütün Avstriyada tanıyırdılar. O, istənilən kitabı tapardı. Özü də bütün nadır nüsxələrin tarixçəsini əzbərdən bilirdi, çünki “habent sua fata libelli (latın)  — hər kitabın öz taleyi var” deyir və izah edirdi ki, kitablar hətta mövcudluqlarından sonra da insanlara yaxın qalıb özlərini istənilən varlığın amansız düşməni olan puçluq və fanilikdən qorunmaq üçün yazılır. Bütün ömrünü Vyananın Alzerştrassesindəki Qlük kafesində kitab oxumaqla keçirən bu qoca yəhudini sanki heçnə öldürə bilməzdi, amma bunu müharibə etdi. Yox, o, döyüşdə həlak olmadı. Onu sadəcə olaraq iki il əsir düşərgəsində kitab oxumaqdan məhrum etdilər…

Rauf (Mirqədirov) həbsdən çıxandan sonra elə hey deyirdi ki, “kitablar olmasa, yəqin ki, tənhalıqdan və ədalətsizlik barədə düşünməkdən başıma hava gələrdi”.

***

Yandırmaq ona həzz verirdi. Alovun əşyaları udmasına, onların qaralıb şəklini dəyişməsinə baxmaq xüsusi bir ləzzət idi… O, çatırtı ilə havaya sovrularaq al-qırmızı işıldaquşlar tək ətrafında uçuşan qığılcımların arasında var-gəl edərək kitab səhifələrinin göyərçin kimi qanad çalaraq çırpınıb doqqazda və evin qabağındakı çəmənlikdə ölməsini gözləyirdi…”.

Bu, kitab haqqında bəlkə də ən güclü əsər olan “ Farenheytlə 451 dərəcə”nin başlanğıcından bir parçadır. Demə, kağız Farenheytlə 451 dərəcə istidə yanıb külə dönürmüş. Yenə də Rey Bredberinin qələmindən doğmuş bu möhtəşəm fantastik romanda söhbət gələcəkdə kitabların, əslində ciddi ədəbiyyatın, insanları düşünməyə vadar edən əsərlərin, yandırılmasından gedir. Komiks və şəkilli jurnallara isə heç kim toxunmur, çünki onlar insanları düşünməyə qoymur. Elə hey güldürür və əyləndirir. Məktəblərsə araşdırmaçı, tənqidçi, alim və incəsənət adamları yetışdirmək əvəzinə yalnız qaçan, hoppanan, tullanan, üzən, maşın sürən buraxır və “intellektual” sözü söyüşə çevrilir. Və tədricən insanlar insanlıqdan çıxıb qara kütlə olurlar. Belə olan halda isə nə vaxtsa yanğınları söndürən cəsur insanlar kitab, yəni “düşüncə ovçularına” çevrilirlər. Kimdə ciddı ədəbiyyat tapılırsa, həmən yandırılır, kitab yiyələri isə təcrid olunaraq məhv edilirlər.., çünki heç kim heç kimdən seçilməməlidir. Hamı eyni dərəcədə avam olmalıdır.

Yazıçının bu əsərini bir çox hallarda antiutopiya adlandırırlar, yəni müəllifin təxəyyülünün məhsulu olan gələcəyə tənqidi münasibəti özündə əxz edən ədəbi janr. 1953-cü ildə işıq üzü görmüş bu antiutopiya 63 il sonrakı bizim günlərdə utopiyalıqdan çıxmaqdadır…

İnanmırsınız? Onda ayaq saxlayıb ətrafınıza baxın. Kitab oxuyan görürsünüzmü? İnanmıram! Yoxsa günün-günorta çağı «moyka»nın qabağında oturub kitab oxuyan adam heç kimi təəccübləndirməzdi.

Bredberinin ali təhsil almağa maddi imkanı olmayıb, amma o, 19 yaşından həftədə üç dəfə olmaqla kitabxanaya gedib və oxuyub. Səkkiz ildən sonra isə deyib:”27 yaşımda universitet əvəzinə kitabxana bitirdim”.

Oxuyun ki, antiutopiya utopiyalıqdan çıxmasın…

 

e-mail:qlavred@hotmail.com

read more
By: İbrahim Nəbioğlu

Vodka və Wodka

2_team Çörək sərvətimizdir, vodka isə hər şeyimiz

 

Epiqrafa çıxartdığım rus xalq deyimi ilə razılaşmamaq mümkün deyil. Dünyada ruslarla eyniləşmiş, onların tarixinə, siyasətinə, məişətinə, davranışına vodka qədər hopmuş başqa bir şey yoxdur. Vodka olmadan “russkaya duşa” deyilən o ecazkar dünyanın qapısını aralamaq olmur. Çünki, vodka rus insanının, Rus dünyasının açarıdır.

Rus mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçası olan vodka ruslarındırmı?  Dünya onu “rus içkisi” olaraq qəbul edirmi?..

Yetər ki vodka olsun, içməyə səbəb tapmaq ən asanıdır

Sovetin son illərində ərzaq mağazalarının boş rəflərində polyak və rus araqları yan-yana dururdu. Halbuki, Polşa ilə münasibətlər olduqca gərgin idi – “Solidarnost”  ölkədə azadlıq hərəkatına başlamış, Moskva da sosializmi süqut etməkdən qurtarmaq üçün son çırpınışlarını edirdi.

Bütün sovet tələbələri kimi təqaüd alanda içki içərdik. Basindəki qastronomdan 4 nəfərə bir araq alır, Lenin prospektində,  “Şəfəq” tərəfdə “Podval” deyilən  erməni kafesinə gedərdik.  Araqlar zəhər kimiydi — rusunkuna “benzin arağı”, polyaklarınkına “odekolon” deyirdik. Araq bitəndə 2-cinin dalınca yaşça ən kiçik olduğum üçün məni göndərirdilər. Mən də ancaq  “odekolon” arağı alırdım –Polşa və “Solidarnost”a həmrəy olduğumu göstərmək üçün.

Bir axşam “Amerikanın səsi”  Polşa ilə rusların “vodka savaşından” danışdı. Vodkanın kimin milli içkisi olduğunu müəyyən etmək üçün məhkəməlik olmuşdular. Beynəlxalq Arbitraj məhkəməsinin 1977-də başlayan işi düz 4 il sürdü. Məhkəmə qərarını ruslar zəfər olaraq elan etdilər. Polyaklar  tanımadılar nəticəni. Əllərində daha çox tarixi sənəd olan pollyaklar sanki daha haqlı idilər. Və vodkanın ruslara məxsus içki olması ilk dəfə şübhə doğurdu…

 Balıq başdan çürüyür, baş isə vodkadan

Tam da o illərdə meydana Vilyam Poxlyobkin deyə biri çıxdı. Onun “Vodkanın tarixi” adlı kitabı (Похлёбкин В. В. История водки. Москва , 1991) Rusiyada böyük rezonansa səbəb oldu, müəllifi az qalsın milli qəhrəman elan etdlər. Onu daha çox rus mətbəxi ilə bağlı kitablarına görə tanıyırdılar. İnqilabçı-proletar ailəsində doğulmuş V. Poxlyobkin (1923-2000) rus mənbələrində “tanınmış sovet-rus tarixçisi” kimi təqdim edilir.

Şərab ruslara sağlam olmaq üçün lazımdır. Sağlam olmaq isə vodka içmək üçün

 Poxlyobkin bir çox postulatları miflərə çevirib, faktları istədiyi kimi interpretasiya edərək vodkanı rus içkisi kimi dünyaya sırımağa cəhd edib. Bu “tarixçi”`  kitabda vodkanın Rusiyada XV əsrdən hazırlandığını iddia edir.

Ruslar isə XX əsrə qədər  “çörək şərabı” (хлебное вино) adlandırılan 38-39 dərəcəli araq içirdilər. “Vodka” termini I Yelizavetanın 1751-ci il fərmanı ilə yaranıb.  Araq şüşələrinin etiketində isə  “vodka” sözü ilk dəfə 1936-da yer alıb.

Polşa isə “wodka” haqqında əlində hələ 1405-ci ilə aid yazılı sənədlər olduğunu göstərir. Ruslar buna qarşı 1533 tarixli Novqorod səlnaməsini çıxardırlar ortaya. Lakin irlandların viskiyə “whiskey”,  şotlandların isə “whisky” dediklərinə oxşamır vodka-wodka qarşıdurması. Poxlyobkin kimi tarixçilər vodkanın adından tutmuş onun dərəcəsinə qədər hər şeyi öz istəklərinə görə dəyişdirdikləri üçün ortada ciddi saxtakarlıqlar var.

Rusiyada siyasi vəziyyətin ən güçlü stabilizatörü vodkadır

Poxlyobkinin ikinci böyük yalanı Mendeleyevi rus arağının “atası” adlandırmasıdır. Guya vodkanın optimal 40 faizlik dərəcəsini məhz o, tapıb və hətta doktorluq dissertasiyasını da buna həsr edib. Əslində isə Mendeleyevin vodka haqda heç bir araşdırması  və elmi işi yoxdur. Hətta onun “Spirtin su ilə birləşməsi haqqında”  adlı doktorluq dissertasiyası da iddia edildiyi kimi araq çəkmək və onun dərəcəsi haqda deyil.

Arağın 40 dərəcə standartı 1843-cü ildə verilən fərmanla qüvvəyə minib. O vaxt isə Mendeleyevin cəmi 9 yaşı var idi. Digər tərəfdən bu standartın ruslara ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur, çünki konyak, viski, cin və digər sərt içkilər də 40 dərəcədirlər.

Çay araq deyil, çox içmək olmur

Tanınmış polyak yazıcısı Xenrik Yagodzinski aforizmlərindən birində belə deyir “İsa Peyğəmbərin suyu şəraba çevirdiyi rəvayət edilir. Amma vodka ilə aparılan təcrübələr daha yaxşı nəticələr verir”. İşin içində saxtakarlıq olanda nəticə olmur və ya qısa müddətdə unudulur. Poxlyobkinin saxtakarlığının ömrü də çox qısa oldu, dünya  çox keçmədən “Vodkanın tarixi” kitabının nə üçün yazıldığını anladı.

Poxlyobkin bir tərəfdən polyakların əllərindəki tarixi dəlilləri zəiflətmək, bir tərəfdən də Mendeleyevi rus kulinariya tarixinə yazmaq istəmişdi. Kimyəvi elementlərin periodik cədvəlinə də onun adını veriblər. Amma nə olsun, özlərindən başqa heç bir ölkə  “Mendeleyev cədvəli” demir.

 Zərərli vodka yoxdur, zərərli miqdar vardır

“İvan Arnoldoviç, bir fikir verin, bolşeviklər tərəfindən hələ boğazlanmamış mülkədarlar arağı soyuq “zakuska”  ilə içirlər. Özünə hörmət edən adam isə isti yeməklə içməlidir”.

Bulqakovun ”İt ürəyi” əsərindəki professor Preobrajenski kimi müsbət bir obraz belə deyirsə, daha nədən danışaq? Polyaklar da tarixi ədaləti bərpa etməkdən dəm vururlar. Gedib salamat qalmağa çalışsınlar, məncə….

 Nə qədər alsan da vodka heç vaxt çatmır

Tələbə yoldaşım Hüseynin polyaklarla münasibəti soyuq idi. Sosialist deyildi,  sadəcə araqlarını sevmirdi. Şahbuzdandı, iri cüssəli olduğundan böyük miqdarda  içə bilirdi. Yuxarı kurslarda araq almağa artıq özü getməyə başladı – bilirdi ki, mən gedəndə Polşa arağı alacam.

Bir gün “Şəfəq”in yanındakı kafedə içkimiz yenə bitdi. Hüseyn deyinə-deyinə qalxıb qastronoma getdi. Bir müddət sonra pörtmüş geri qayıtdı. Gözlərimizə inanmadıq — əlində Polşa arağı var idi. Heybətli səsi ilə:“Dağılsın belə ölkə, heç yerdə rus arağı yoxdur !”,- dedi.

Rus arağının bitməsi nəhəng kataklizmlərin ayaq səsləriydi. Ölkənin dağılmasına az qalmışdı. Bunda Hüseynin o qarğışının da rol oynadığına inanıram…

 

nebioglu.i@gmail.com

www.twitter.com/ibrahimnebioglu

 

 

 

 

 

 

 

 

read more