Muəllif: İsmayıl Umudlu

Bu şeirlər sazın sehrindən doğulub

Hidayət Nurun «Azərbaycan deyəndə» şeirlər toplusunu vərəqlərkən diqqətimi bir şeir cəlb etdi. Deyir ki, həcc ziyarətinə gedənlər çoxdur, lakin hər gedib-gələnə hacı deyilməz, şeytanı tuşlayıb, ona daş atanların çoxu xislətcə şeytanlardır ki, var. Məgər belə deyilmi? Gördüm ki, bu şeirlərin sırasında Borçalı və dünyaya göz açdığı Sarvan mövzusu ayrıca…

Tam mətn