Muəllif: İbrahim Nəbioğlu

VİZİT KARTI, ARPA ŞİRƏSİ

 (Almaniya Qeydləri – 4)  Füssenin “Torqovaya” küçəsi Rayxenştrasse adlanır. Onun sağ və solundakı tarixi binalarda bir zamanlar zəngin tacirlər yaşayırmışlar. Qədim romalıların tarixi Via Klaudia Augusta adlanan ticarət yolu bu küçə üzərində salınıb. Bu yol indiki İtaliyanın şimal bölgələri ilə Dunay çayı ətrafındakı əyalətləri birləşdirirmiş. Hər daşı tarix olan küçədə gəzib, kafelərdən birində otururam. Bir parç Augustiner Dunkel sifariş verib telefonumdakı naviqatorda göllər bölgəsini işarələyirəm.

Tam mətn
Muəllif: İsmayıl Umudlu

Bizdə banklar dünyadan 5 il geri qalır…

Avropada, eləcə də qonşu Rusiyada internet bankçılıq sahəsi xeyli inkişaf edib. İnternet və mobil bankçılıq xidmətlərinin bir sıra üstünlüyü vardır. Bu, vaxta qənaət etməklə ümumi xərclərin azaldılmasına imkan verir. İnternet bankçılığı ölkədə və ölkədənkənar istənilən yerdə internetə daxil olaraq sistemlə sərbəst interfeysin yaradılması imkanı verir. Bu prosesdə xidmətdən istifadə…

Tam mətn