Muəllif: İsmayıl Umudlu

Suriyada «vətəndaş savaşı», Türkiyə və kürdlər

Hələ bir vaxt ABŞ prezidenti Vudro Vilsonun hazırladığı planlardan biri də Orta Doğunun Qərbin maraqları üzrə idarə edilməsi idi. Osmanlı İmperiyasını çökdürmək, onun ərazilərində yaşayan xalqları türklərə qarşı yönəltmək bu hədəfin tərkib hissəsi sayılırdı. 20-ci yüzilin ilk rübündə İngiltərə, Fransa, Hollandiya, ABŞ, Belçika, İtaliya və s. neftə zəngin olan…

Tam mətn