Muəllif: Redaksiya

ÜDM-də elmin payı aşağıdır

Elmin inkişafında öndə gedən ölkələrdə əsas elmi-araşdırma işlərini universitetlər, fondlar aparır. Hökumət isə təqdim olunan layihələrin bir qismini maliyyələşdirir. Qalan hissənin xərcini isə ali məktəblər, fondlar çəkir və bundan böyük gəlir əldə edirlər. Məsələn, Estoniyada aqrar sektorda hər hansı bir texniki kəşfi həyata keçirən şəxs ondan əldə etdiyi faiz…

Tam mətn