Muəllif: Ramilə Qurbanlı

“Yaşamağa dair”

Səhərlər qoşulub payıza Akademiyanın bağında gəzişirəm. Ayağımın altında xəzan xışıldayır, payızın mülayim rüzgarı üzümü oxşayır, oluram təbiətin bir hissəsi. Oluram deyəndə, əslində biz elə payızın bir hissəsiyik, sadəcə bunu həmişə hiss etmirik. Ümumiyyətlə hiss etməyənlər də var, hiss edənlərsə həyatın dolaylarında tez-tez unudurlar, hərdən yadımıza düşür və bax o zaman təbiətdən də, həyatdan da zövq aldığımız an olur.

Tam mətn
Muəllif: İsmayıl Umudlu

Elmlər Akademiyası necə olmalıdır?

Belə bir fikir doğulub ki, əgər Azərbaycan elminin gerçəkdən inkişafını istəyiriksə, bizim ölkədə bir elmi təsisat olaraq yeni bir Elmlər Akademiyasının və yeni bir tərzdə şəkillənməsinə, onda əsaslı funksional islahatlar aparılmasına böyük bir ehtiyac var. Bunun zamanı gəlmişdir və gecikmək ölkənin intellektual inkişafına ziyan gətirə bilər. Bir qurum olaraq…

Tam mətn