Muəllif: Redaksiya

Qərb muzeylərinə göz yetirmək lazım gəlir

Qərb ölkələrinin bütün böyük muzeylərində mənşəcə bizim ölkəmizə aid sonsuz sayda artefaktların saxlandığı təzə söhbət deyil. Lakin ekspozisiyalarda onların təqdimatında o ölkələrə bizdən öncələr ayaq açmış, yerləşmiş, təşkilatlanmış ermənilər və farslar, eləcə də yanlış təsəvvürü olan qərbli mütəxəssislər tərəfindən xeyrimizə olmayan işlər görülmüşdür. Özəlliklə də ermənilər bu artefaktların özlərinə aid…

Tam mətn