Çingiz Hüseynov

İLAHİ EKSPERİMENT

Arzusuz, ümidsiz, gələcəyi düşünmədən yaşamaq həm yorucudur, həm darıxdırıcı. Həyata həddən artıq ciddi: istehsasız, bəzən sarkazmsız, daha yaxşısı isə özünəistehsasız yanaşmaq da olmaz, çünki başqalarının, hətta padşahın və prezidentin çatışmazlıqları — elə sənin öz əyər-əksiklərindir. Məndə belə bir təsəvvür var ki, Uca Tanrı bizim Avrasiya bölgəsini özünə sınaq yeri…

Tam mətn