Rafiq Əliyev

Ziyalı və zaman

Ziyalı və zaman mövzusu bütün əsrlər boyu aktual bir müzakirə obyekti olub. Bu gün necə? Əlbəttə dünyanın azadlığa, yeni düzümə hamilə olduğu indiki dövrdə bu problem əlahəddə məna kəsb edir. Xüsusən ölkəmizdə, Azərbaycanda. Niyə? Millətlər, xalqlar, ölkələr var ki, tarixləri boyu onlarda söz sahibi kilsə olub, dini institutlar olub,…

Tam mətn